Организирана престъпност


Категория на документа: ДругиАкадемия на МВР
Факултет "Полиция"
Гр.София

Курсова работа
по "Икономическа сигурност"

тема: Организирана престъпност в икономиката

Подготвил: Проверил:

2013г.

Съдържание:
1. Специфика на организираната престъпност............2
2. Структури и нелегални пазари..............................4
3. Корупция и икономическо развитие в България......6
4. ДДС измами......................................................7
5. Проституция и трафик на хора .............................9
6. Пазар на цигари без легален бандерол...................11
7. Незаконна финансова дейност и рекет...................12
8. Изпиране на доходи от престъпна дейност..............13
9. Бъдещи рискове и заплахи...................................15

Тема:
Организирана престъпност в икономиката (предпочитани сфери) - заплаха за икономическата сигурност на Република България

Организираната престъпност се превръща все повече в заплаха за обществото. Престъпното поведение вече не е само дело на отделни индивиди, но и на организации, които навлизат в различните структури на обществото. Корупцията често се свързва с организираната престъпност и днес те са обществено бедствие, чиито зловредни последици се появяват, както в отделните държави, така и на международната сцена.

Тези отрицателни явления застрашават демокрацията, правата на човека и върховенството на правото, подкопават икономическото и социалното развитие, разклащат нравствените устои на обществото.

1.Специфика на организираната престъпност
Организираната престъпност е тежка проявна форма на престъпност, редом с тероризма. Характеризира се с устойчивост на криминалната деятелност, осъществявана от организирани групи и/или престъпни асоциации, които имат йерархична структура, материална и финансова база, както и взаимовръзки и в повечето случаи зависимости с правителствени или управленски лица и/или органи, осъществявани на основата на корупционни механизми и практики. Когато става дума за понятията организирана престъпност или мафия, от край време съществуват установени представи, оценки и митове. Oрганизираната престъпност в нейната развита форма не се характеризира само с планиране и извършване на криминални деяния, въпреки че на някои много им харесва да я ограничават само в тези рамки. Особено в България организираната престъпност се отличава и със социални мрежи в рамките на дадена област, град, район или страна. По този начин, естествено, се улеснява замаскирането на незаконните действия. "Мафията"- това винаги са другите, чуждите, далечните, зловещата заплаха, която идва отвън - заплашва добре подредения собствен свят и с брутална енергия тормози безупречните граждани или ги развращава с корупционни практики. Традиционното разбиране за организираната престъпност във всеки случай трябва да се промени. Aтрактивните възможности предвид размера на средствата, отпускани от ЕС и от обществените каси, и продължителният период на икономическа и системно-политическа промяна направиха методите на престъпната дейност по-изтънчени. Особено опасните представители на мафиотските структури вече прибягват до търговски калкулации и с далновидността на бизнесмени много точно определят къде са най-големите печалби и най-малките рискове.
Все по-ясно става, че дали в България или в други европейски страни, всички ние живеем в общество, в което висша цел е максимализирането на печалбата. В такива общества организираната престъпност има всички шансове да процъфтява. Също така обаче е ясно, че понятието "организирана престъпност" се поражда от митове, оценки и спекулации. И все пак за организираната престъпност вече се говори като за "форма на икономика". Тук не става дума за мафията като разновидност на организираната престъпност, по-скоро тук понятието организирана престъпност трябва да се разбира като метафора на израза "злоупотреба с власт по различни начини". Организираната престъпност вече се е наложила във всички икономически и политически системи. Не прави изключение нито едно равнище на икономиката, управлението или политиката.
Може да се каже, че силата и имунитета спрямо закона на организираната престъпност е най-сериозният проблем на България днес. Дейностите на организираната престъпност са в основата на корупцията и неефективността на съдебната система в България и спъват икономическото развитие на страната. Българската организирана престъпност е особено силно замесена в международно пране на пари, трафик на наркотици, и фалшификация на пари. Групировките на организираната престъпност са разнообразни - от местни улични престъпници, които се занимават с изнудване до находчиви международни нарко босове и такива свързани с пране на пари. Около 118 групи на организираната престъпност са действали в България в края на 2004 г., според данни на Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) към българското вътрешно министерство, но много от тези групи са малки и сцената е доминирана от шепа големи играчи. До днес нито една значителна фигура от организираната престъпност не е наказана от българската съдебна система, въпреки продължаващата серия от убийства свързани именно с организираната престъпност. Известно е, че групировките на организираната престъпност се занимават с трафик на наркотици, проституция, изнудване и рекет, различни финансови престъпления, кражби на коли и трафик на крадени автомобили. Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация, измами с дебитни и кредитни карти са също част обичайните дейности на българската организирана престъпност. Криминалните групировки, които се занимават с трафик на хора са изключително подвижни и жертвите често се продават или разменят между различните групи. Много групировки използват като домакини редица законни фирми в страната или чужбина за да перат приходите от незаконните си дейности. Няколко добре известни бизнесмени свързани с организираната престъпност са заложили богатството си под формата на собственост на спортни отбори, проекти в недвижими имоти и финансови институции. Една от дейностите на организираната престъпност, на която се отдава специално внимание през 2004 г., поради големия й ръст, е измамите с данък добавена стойност (ДДС). Министерството на финансите изчислява, че измамите с ДДС водят до загуби за българската държавна хазна от около 700 милиона щатски долара годишно.

Икономическата престъпност в национален и световен план е основна опасност, която става все по-голяма. И така, положението вече е доста сложно, защото от много време насам не става дума само за "класическите" престъпления на корупция при държавните служители, а - с тенденция към засилване - за неправомерни действия в частно-икономическия сектор.

2. Структури и нелегални пазари
Взаимоотношенията между криминална, сивата и легалната икономика е важна за функционирането на криминалните структури. Легализацията на печалбите от престъпна дейност1 и участието в легалната икономика чрез бизнес структури са типични характеристики за всяка по-голяма криминална структура. Често се прилага моделът на широка мрежа от различни посреднически лица, които стоят зад собствеността на големи и важни за българската икономика компании.

Национално изследване на престъпността (НИП)2

Например в легaлния пазар се наблюдават схеми, при които големи цигарени компании създават или използват два типа мрежи. Първата мрежа е за укриване на определено количество ДДС през дистрибуторски компании, които могат да се определят като сиви. Втората е чисто криминална схема, в която чрез периферия от криминални фирми се извършва продажба на легални марки от производителите, но без платени акцизи и ДДС.
Този пример показва, че криминалните структури от един нелегален пазар са обвързани с престъпни структури в множество други черни пазари.
В този аспект съществуват две заплахи. Първата е, че правоохранителните и правораздавателните институции не могат да засегнат високите етажи на организираната престъпност, защото те са в легалната икономика. Втората заплаха е, че общественото мнение и медиите продължават да приемат, че някои големи български икономически структури представляват организирана престъпност. Тази представа често се използва от политическите партии - негласно те фаворизират едни, а открито се противопоставят на други олигархични структури с цел спечелване на общественото доверие, именно чрез привидна загриженост за нуждите на широките маси.

3. Корупция и икономическо развитие в България

Корупцията често се свързва с организираната престъпност и днес те са обществено бедствие, чиито зловредни последици се появяват, както в отделните държави, така и на международната сцена. Тези отрицателни явления застрашават демокрацията, правата на човека и върховенството на правото, подкопават икономическото и социалното развитие, разклащат нравствените устои на обществото. Корупционните механизми и схеми, които организираната престъпност в България използва, не са по-различни от тези, които се наблюдават в други европейски страни3. В ЕС отделните страни отчитат различни равнища на корупционна активност на престъпните структури. При използването на корупцията в различните престъпни дейности, пред-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организирана престъпност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.