Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

ПО

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ТУРИЗМА

НА ТЕМА

"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОТДЪРЖАНЕ НА

НЕОБХОДИМОТО НИВО НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ

ПЪТУВАНЕ С ВОДЕН ТРАНСПОРТ"

1. Обща характеристика.

Транспортът представлява процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. Най - несигурен и рисков е морският и въздушен транспорт. Високото ниво на защита на водният транспорт и на морската среда е жизненоважно за устойчивостта на туризма и за бързо разрастващия се транспортен сектор. Отрасълът на морските круизи се развива скоростно през последните години, отбелязвайки годишен растеж от над 10%. За популяризирането на този вид пътуване е необходимо оптимално да се минимизира риска от инциденти и по този начин водният транспорт да се превърне в благонадеждно средство за пътуване, по време на което пътниците ще могат да се насладят на приятно, комфортно и безопасно преживяване. Една от главните цели на тази работа е да се изградят и очертаят основните рискови ситуации, инцидентите, следствие от тях и предизвикващите ги фактори, като на тази база се направи опит да се разгледат основните препоръки и решения за намаляване и избягване на вероятни отрицателни последици.

1.1 Характеристики на водния транспорт. Основни видове плавателни средства.

Водният транспорт е един от най - използваните видове транспорт в целия свят и до днес. Обикновено се използва за превоз на хора и стоки, като корабите превозващи стоки се наричат товарни, а тези използвани за превоз на пътници - круизни. Този вид транспорт е използван още в древността, когато е бил основно средство при търговски или военни пътувания. Днес, макар и загубил част от историческата си важност, поради развитието на другите видове транспорт, водният продължава да е много ефективен и предпочитан особено в туристическата сфера. Океаните и моретата генерират големи приходи чрез туризъм. През 2004 г. директният оборот на морския туризъм в Европа възлиза приблизително на 72 билиона евро. Голяма част от туроператорските агенции предлагат най - разнообразни развлекателни круизи, като обикновенно тези предложения се радват но голям потребителски интерес. Освен за рекреационни цели водният транспорт се използва и за военни и търговски. Макар и по - бавен от въздушния, модерният воден транспорт е предпочитан при превозването на стоки. Две са основните причини за това, а именно: това е най - евтиният превоз за дълги разстояния и второ - големият обем товар, които може да превози.

Водният транспорт най - общо може да се раздели на две групи - вътрешен и международен. Вътрешният транспорт включва плаване на къси разстояния, в рамките на държавата, като най често се осъществява по реки или канали. Днес използването на този вид транспорт значително е намаляло поради развитието на железопътния и сухопътен транспорт. Международният включва дълги пътувания в открито море.

Основните видове плавателни съдове използвани днес са:
● Кораб - в зависимост от използваните товари могат да бъдат - пътнически, за насипни товари, за самоходни товари, смесени (комбинация от трите типа), със специално предназначение (научни, навигационни и др).
● Лодка - основното и предназначение е за превоз на къси разстояния на хора и малки товари, използва се също при риболов и спорт. Лодките биват няколко типа: спасителни (обикновено на кораби, използват се за спасяване на пътниците и екипажа при възникване на бедствие или корабокрушение), работни, риболовни, товарни и пътнически.
● Ферибот - плавателен съд, който се движи по разписание между два бряга на река или друга водна преграда. Различават се автомобилно - пътнически фериботи и жп фериботи.
● Яхта - плавателен съд, който се движи с помощта на платна и/или двигател с цел развлечение или спорт.
Поради естеството на изследването по - подробно ще разгледаме пътническите (круизни) кораби, лодките и рискови ситуации, които могат да възникнат по време на пътуване с тези превозни средства. Популярността на морският туризъм и интереса към него силно се увеличава, което води до строителството на все повече пътнически кораби. Те се използват за приятни, рекреационни плавания, при които самото пътуване а е част от преживяването. Круизите представляват много важен дял от туристическата индустрия. Ежегодно милиони туристи предприемат разнообразни пътувания по море. Главен критерий при проектиране на пътнически кораб е създаването на най - добри условия за почивка и развлечение на пътниците, както и осигуряването на тяхната пълна безопасност чрез минимизиране на възможните рискове и бърза и съобразена реакция от страна на екипажа и спаситерните екипи при евентуално отрицателно събитие.

1.2 Особености на риска.

Най - общо казано рискът съдържа неблагоприятно събитие, което причинява отрицателни последици. Това неблагоприятно събитие е следствие от редица фактори и условия. То може да се случи, но това не е задължително. Рискът се характеризира с реална възможност от настъпването на неблагоприятни събития, които засягат конкретно определено имущественно или неимущественно благо. Той може да се класифицира по различни признаци, в зависимост от съответната ситуация и рисковите елементи свързани с нея. Оценката, която може да се направи за риска е предпположения за отрицателните последици от настъпването на неблагоприятни събития. Степента на риска пък определя вероятността за настъпване на събитието с отрицателни последици и размера на възможните щети от него. Количествено той се характеризира със субективна оценка на очакваните максимални или минимални последици. Естествено рискът не може да се премахне изцяло, но може да се намали, което обуславя необходимостта от начини за ограничаване и предотвратяване на проявлението му. Освен това последствията от възникване на неблагоприятно събитие също могат да се минимизират, чрез правилното им планиране, организиране и вземане на необходимите мерки за преодоляване на настъпилата ситуация.

2. Анализ на възможностите от възникване на рискови събития.

Характерът на водният транспорт предопределя множеството рискови ситуации свързани с него. Най - общо инцидентите свързани с водния транспорт могат да се разделят на две групи: неблагоприятни събития, резултат от природни явления и неблагоприятни събития, резултат от човешки действия.

2.1 Видове природни явлиния, които могат да доведат до инциденти при водният транспорт.

С морето са свързани множество сериозни опасности за хората. Много от тях са обвързани с такива природни рискове като ерозията, крайбрежните наводнения, бури и вълни цунами и т.н. Някои, като промените в климата, безспорно са причинени от хората и изискват неотложна намеса, за да се избегнат сериозните въздействия с десетилетия напред. Смекчаването на климатичните промени е ключ към защитата на мореплаването. Предвид на вече неизбежните въздействия, необходими са всестранни адаптационни стратегии за управление на рисковете за организиране на безопасно мореплаване. Основните природни явления, които често водят до възникването на рискови ситуации за плавателните съдове са:

Температурата и влажността - високите и ниските температури влияят върху
работата на корабите. По - сложно въздействие върху кораба оказват ниските температури при плаване във високите ширини. Те могат да предизвикат обледяване на надводната част на кораба, при което се намалява скоростта и устойчивостта и се появява опасност от преобръщане на кораба.

Облачността е намаление на видимостта в долните слоеве на атмосферата, предизвикано от сгъстяването и кондензирането на водните пари. При лоша осветителна система на плаветелното средство това може да доведе до сблъсък с друг плавателен съд или препядствие.

Валежите (дъжд, сняг, град и т.н.) подобно на облачността намаляват видимостта. В зоните с намалена видимост, особено в районите с интензивно движение, се налага да се ограничава скоростта поради опасност от сблъскване с други кораби, айсберги, плаващ лед.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.