Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт


Категория на документа: ДругиВятърът, който обикновено въздейства на кораба от различни ъгли, предизвиква намаляване на неговата скорост и дрейфуване. Особено силно въздействие на корабоплаването вятърът оказва чрез вълнението, което възбужда на повърхността на океана.

Тропическите урагани (в Аталантическия океан ги наричат урагани, в Тихия океан - тайфуни, а в Индийския океан - циклони) са едни от най - опасните и най-слабо изучени природни явления. Под действието на циклона, морските вълни достигат до огромни размери и се разпространяват на големи разстояния. Ветровете с ураганна сила често се придружават от проливни дъждове с гръмотевици. Заради опасността от повреждане на кораба, корабоводителите са принудени да се разминават с циклоните, което увеличава продължителността на рейса. Освен от гледна точка на безопасността на корабоплаването, при плаване в малки дълбочини от значение е и съпротивлението, което корабът трябва да преодолява при триенето между увличаната от корпуса морска вода и дъното.

Приливите и отливите влияят силно върху корабоплаването. Малките кораби изпитват трудности при попадане в приливно - отливни течения, а за тези с голямо водоизместване от изключително значение е разликата в дълбочините при прилив и отлив. При плаване близо до сушата или в условия на ограничена видимост, непознаването на местните условия може да доведе до засядане на кораба.

Ледовият режим оказва значително влияние върху корабоплаването. Особени трудности на корабоплаването създават айсбергите - огромни ледени планини от пресноводен лед, които се образуват в резултат на откъсването им от континентален арктически или антарктически ледник. Теченията ги носят на юг или на север и те попадат в райони на интензивно корабоплаване.

Теченията характеризират посоката и скоростта на преместване на повърхностните водни маси. За морския транспорт особено важно значение има делението на теченията на топли и студени. Критерий при такова деление е температурата на обкръжаващата вода. Това е важно, защото топлите течения създават определени метеорологически явления. В местата, където топлите течения срещат студени (например Атлантическото и Лабрадорското), обикновено се образуват гъсти мъгли и мощна ниска облачност, затрудняващи корабоплаването в тези райони.

Морските течения влияят и на безопасността на корабоплаването, като изнасят айсберги и плаващ лед по морските пътища.

Вълнението е движение на водните частици по кръгова орбита в повърхностните слоеве на океана и моретата, което се възбужда от вятъра. То се характеризира с височина и дължина на вълната, период и направление на разпространение на вълната. В плитките морета възниква особено неприятна кратка, разбиваща се вълна, която може да е опасна за малки плавателни съдове.

Все по - честите свирепи бури и наводнения, като цяло приписвани на глобалните климатични промени, ще се отразят на превозите по море.

2.2 Фактори, които могат да доведат до създаване на рискова ситуация.

Много рядко инцидентите се предизвикват от един фактор. По - скоро те са следствие от взаимодействието на няколко такива като например човешка грешка, която води до техническа повреда или лоши атмосферни условия, които водят до функционална неизправност и т.н. Основните фактори и условията свързани с тях могат най - общо да се подредят по начина представен в следната таблица:

Таблица 1: Фактори и условия, предизвикващи рискови ситуации.
Фактори
Условия
1. Фактори свързани с проектирането на плавателния съд.
● Неточна проекция и неправилна конструкция.
● Технически повреди на плавателното средство.
● Неизправни и недостатъчни мореплавателни съоръжения.
2. Природни фактори.
● Гъста мъгла.
● Големи водовъртежи.
● Бури и циклони.
● Цунамита.
3. Човешки фактори.
● Пренатоварване на плавателното средство.
● Недостатъчна подготовка на капитана, помощник капитана и екипажа.
● Недобра организация на пътуването и на осведомеността на пътниците.

4. Фактори свързани с действията на екипажа и пътниците по време на инцидент.
● Неправилно регулиране на сигурността на плаватерното средство.
● Недостатъчни обучителни програми за действията на пътниците по време на инцидент.
● Лоша противодействаща система .
● Недостатъчна информация за предстоящи атмосферни условия.

2.3 Видове инциденти.

Най - общо видовете инциденти могат да се поместят в пет основни групи, а именно:
1. Инциденти, причинени от пренатоварване на плавателното средство.
2. Инциденти, причинени от лоши атмосферни условия.
3. Инциденти, следствие от сблъсък.
4. Инциденти, причинени от сериозни технически повреди.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.