Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт


Категория на документа: Други● По - възможност е препоръчително при лошо време да се избягват плаванията, ако това не е възможно капитанът и екипажът трябва да са с повишено внимание и пълна готовност за справяне със ситуацията. Те трябва да вземат всички необходими мерки за безопасното преминаване на плавателното средство през бурята и да се уверят в изправността на всички съоръжения.

● Важно условие за по - безопасно пътуване е осигуряването на необходимите условия за ползотворна работа на екипажа. Екипажът трябва да е достатъчен, така че да не се стига до преумора и пренатоварване. В добра кондиция, при дадена рискова ситуация всеки един от тях ще може да отреагира по - правилно и адекватно. Екипажът трябва да е много добре обучен и високо квалифициран. Контролът е основна стъпка към това и капитанът трябва да прави всичко необходимо за спазването на мерките за безопасност на кораба, като не позволява своеволия и неподчинение. Той е основният отговорен за действията на екипажа си. Може да се създаде специална комисия, чиято цел е да провери експедитивността и способностите на екипажа. Част от тази програма може да са тестове и изпитания, които да се провеждат през определен период от време.

● Капацитетът на всички пасажерски кораби е точно определен и не бива да се надхвърля.

● Стабилността на плавателния съд е от изключителна важност. Устойчивостта и доброто функциониране на плавателните съдове са задължителни критерии за безопасността на пътуването. За целта трябва да се правят регулярни прегледи, като при необходимост могат да са по - чести.

● За сигурността на плавателните съдове трябва да се вземат мерки още при самото им изграждане. Това трябва да включва екип от опитни корабни инжинери, които да съблюдават правилното построяване на плавателния съд, размерите му, качеството на използваните материали и т.н.
● За извършване на дейности в областа на мореплаването са необходими високо квалифицирани хора. Но въпреки, че заетостта в морския сектор като цяло може би е стабилна, броят на мореплавателите намалява. Набирането на достатъчен брой добре обучени и компетентни морски екипажи и други професионалисти е жизненоважно за оцеляването на морската индустрия от съображения за сигурност и за поддържане на конкурентното предимство на водния транспорт. Много работни места на борда на плавателните съдове сега се заемат от персонал от трети страни. Това се дължи на ограниченията, изолираността на тези професии, ниския статут на постовете и ниското заплащане на мореплавателите от трети страни. Недостатъчната квалификация на персионала може да доведе до възникването на редица рискове свързани със сигурността на пътниците. Този проблем може да трябва да се разреши чрез осигуряване на по - добри условия и повисоко заплащане. Трябва да се вземат необходимите мерки за осигуряване на стабилен приток от добре обучени мореплаватели, офицери, лоцмани, инженери, ръководители на корабостроителници, инспектори по безопасността на корабите и инструктори. Образованието и обучението по морско дело трябва да се проектират така, че да осигурят потенциална работна сила с висококачествени умения и разностранни възможности за заетост. Трябва да бъдат отстранени такива законодателни бариери като липсата на взаимно признаване на квалификацията или националните изисквания към офицерите.

● Свързаните с морето рискове и заплахи включват също така и криминалните дейности - от трафика на хора и контрабандата до тероризма. Такива рискове и заплахи изискват контрол на спазването на правилата за морска безопасност посредством държавен пристанищен контрол, надеждно и ефективно управление на движението на корабите и по - строг надзор. Това налага хармонизиране на несъответствията в законодателствата на държавите и изпълнение на такива международни инструменти като Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS). Мониторингът на водите обхваща значителни ресурси - следене на повърхността, наблюдение от въздуха и чрез спътник и системи за следене на корабите. Борбата с тези рискове и заплахи може да стане по - ефективна чрез действия за подобряване на обмена на информация между отделните държави и съвместни разследващи екипи.

● Трябва да се обсъди разширяването на гражданското/военното сътрудничество за помощ при бедствия. Военната база данни, използвана понастоящем за реагиране срещу терористични нападения от механизмите за гражданска защита на общността, може да бъде от полза при реагиране срещу други видове бедствия. За да се подобри реакцията срещу значими непредвидени ситуации, които надхвърлят националните възможности наскоро се приеха законодателни предложения за укрепване на Механизма за гражданска защита на Общността. Също така могат да се изградят подходящи места за подслон на кораби в беда с цел предотвратяване и реагиране на морските катастрофи и на рисковете от замърсяване.

● Може да се обмисли създаването на мрежа за морски наблюдения и данни, която устойчиво да се фокусира върху подобряването на систематичните наблюдения (на място и от космоса), интероперативността и все по - голям достъп до данни, базирани на ясни, отворени и широко приложими информационни и комуникационни решения. Тя ще цели да предостави източник на основни данни за изпълнение на конкретни прогнозни и мониторингови услуги за обществените власти, услуги в областта на морското дело.

● Трябва да се обмисли също така създаването на европейски програми за съставяне на подробни карти на морските пътища за целите на пространственото планиране, сигурността и безопасността.

● Трябва да бъде усъвършенствана информацията в реално време за движението на плавателните съдове. Такава информация е важна не само за навигацията, но може да се използва и за откриването на нелегални дейности като контрабандата, трафика, терористичната дейност, нелегалното замърсяване от корабите.
В определени пристанища и крайбрежни ивици и в сектори като риболова, за осигуряване на безопасност и сигурност съществуват редица системи за следене на корабите. Модернизирането на системата за радиосъобщения за търсене и спасяване на Международната морска организация трябва да се насочи към монтирането на идентификационни и проследяващи системи с по - голям радиус на действие. Така корабите и спътниковото им позициониране ще могат да се управляват от регионалните информационни центрове.

● Трябва да се обърне внимание и на други форми на незаконна дейност, като например пиратството. Понастоящем се полагат усилия за борба с пиратството на международно и регионално ниво.

● Трябва да се обърне сериозно внимание на проблемите свързани с пожарната безопасност на водния транспорт. За избягването на подобни проблеми е необходимо осигуряването на противопожарна система още при изграждането и експлоатацията на корабите и създаването на организация за своевременна реакция при възникване на пожар на борда на плавателния съд.

4.2 Осигуряване на необходимото ниво на безопасност при пътуване с лодка.

Пътуването с лодка или яхта често пъти влиза в програмата на туристите, като вид развлечение по време на почивка. Това естествено крие своите рискове. Наличието на необходимите спасителни пособия и предприемането на някои мерки преди отплаване с лодка могат значително да намалят риска от възникване на неблагоприятно събитие. Основните мерки, които трябва да се вземат при плаване с лодка за осигуряване на необходимото ниво на безопасност са следните:

● Лодката трябва да има допълнително гориво, за да може в случай на спешност да се отклони ако се наложи и да достигне до място, където ще е може да получи необходимата помощ.

● Всички деца на борда под десет години трябва да носят спасителни жилетки през цялото време, докато са на плавателното средство. В някои държави това не е препоръка, а е прието със закон. Децата трябва да са под непрекъснато наблюдение, независимо дали могат да плуват или не.

● Необходимо е пасажерите да имат основни знания относно осигуряването на безопасността на борда.

● Капацитетът на лодката не бива да се превишава. Този, който ще управлява плавателното средство трябва да се подсигури, че хората и багажът са в нормата.

● Пасажерите трябва да знаят как да реагират при настъпването на дадена авария. В тази връзка е препоръчително мобилният ни телефон да е зареден, ако не - трябва да се предприемат други мерки като използване на радиостанция, радиотелеграфен сигнал за бедствие, сигнална ракета, светлинен сигнал и т.н.

● Лодките не бива да навлизат много навътре в открито морето. В зависимост от атмосферните условия има определени граници, които трябва да се спазват.

● Препоръчително е предварително да се снабдим със основните телефони за спешни случаи.

● Допостимите скорости на плавателното средство не трябва да се надвишават, независимо от мощността му. Скоростта трябва да е съобразена и с атмосферните условия.

● Преди отплаване е препоръчително да се осведоми някой близък за пътуването, колко време ще отнеме, в каква посока ще е и т.н. Така ако не се върнете в указаното време той ще може да осведоми съответните органи.

● Количеството алкохол в кръвта на управляващия плавателното средство не бива да надвишава 0.005 промила. Влиянието на алкохола при плаване е много по - силно и това трябва да се има в предвит.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и потдържане на беопасност при пътуване с воден транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.