Осцилоскопи


Категория на документа: Други


Осцилоскоп.
Един осцилоскоп е електронен измервателен уред за графично представяне на електрически сигнали, които се различават във времето. Той е широко използван в електронен сигнал, често с спектрален анализатор .
Представя стойностите на електрическите сигнали под формата на координати на екрана, където обикновено X (хоризонтално) ос представя времето и оста Y (вертикално) представлява напрежение. Изображението Така полученият се нарича осцилограмата. Те често включват друг запис, наречен " побойник ос "или" Cylinder Wehnelt ", който контролира яркостта на лъча, като по този начин се подчертава или изключване на някои сегменти на трасето.
Осцилоскопи, подредени по вътрешна работа, могат да бъдат както аналогови и цифрови , резултатът се показва идентично и в двата случая, на теория

Използването на Осцилоскопа
Oscilloscopes измерване на формата на електрически сигнали и показване на графика, наречена сигнал движение представляващ напрежението по отношение на времето на дисплея. Електрическият сигнал се събира и се изпраща на електронен прожектор, има отрицателни към катодната екрана, ускорено от положителен анод и вълна се появява на дисплея изгасва. Формата на сигнала могат да бъдат променени във вертикални и хоризонтални неговите оси да се настанят разнообразна информация.
В осцилоскоп са основно два вида контроли, които се използват като контролери, които се адаптират на входния сигнал и следователно позволяват измерени на екрана и за да можете да видите формата на сигнала, измерена чрез осцилоскоп, това се нарича технически начин можем да кажем, че осцилоскоп се използва за наблюдение на сигнала, който искате да измерите.
За да се измери ще бъде в сравнение с декартовата равнина.
Първият копчето контролира X (хоризонтално) ос и оценява фракции от време ( секунди , милисекунди , микросекунди и др., според резолюцията на устройството). Вторият контролира оста Y (вертикално) чрез контролиране на напрежението вход (в волта , миливолта, микроволта и др., в зависимост от разделителната способност на устройството).
Тези правила определят стойността на разправа разделяне мащаба на изображението, позволяващ да се разбере как тя представлява за всеки квадрат, като по този начин се знае стойността на сигнала, който се измерва, както в напрежение и честота . (Всъщност се измерва периода на вълната на сигнала, след което се изчислява честотата)
Аналогов Осцилоскоп
На напрежение , който се измерва, се прилага към колебания вертикални плочи деформация на електронно лъчевата тръба (с използване на усилвател с високо входно съпротивление и настройка на чувствителността), а хоризонталните отклоняващи плочите напрежение се прилага трионообразна (наречен защото, многократно, леко нараства и след това пада рязко). Това напрежение се произвежда по линия осцилатор и подходящата честота може да се регулира в рамките на широк диапазон от стойности, които могат да бъдат адаптирани за честотата на сигнала, който се измерва. Това е, което се нарича времева база.

Функционирането е както следва:
В лъч електроннолъчева тръба на електрони породени от катода и ускорени от анода достига екрана, вътрешно покритие с флуоресцентен слой, който е осветен от електронен удар

Ограничения на аналогов осцилоскоп
Аналоговият осцилоскоп има редица характеристики на експлоатационните ограничения:
Знаците трябва да бъдат редовни. За стабилна следа, сигналът трябва да бъде периодично, както е честотата на сигнал, който се охлажда на следа на екрана. За да се реши този проблем, синхронизиращи сигнали се използват с входния сигнал за задействане на хоризонтално завъртане (ниво на спусъка), или използвани осцилоскопи задействат Timebase.Много бързи сигнали намаляване на отблясъците. Когато наблюдава част от периода на сигнала, яркостта намалява поради ниска устойчивост на екрана на фосфор. Това се решава с поставяне на пост-ускоряващ потенциал в електронно лъчевата тръба.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Осцилоскопи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.