Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/AT с процесор 80286.


Категория на документа: Други


Изпитна тема 3: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/АТ 80286
План-тезис: Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна
система IBM/АТ с процесор 80286. Системни ресурси на дънната платка, процес на хардуерни прекъсвания, контролер на прекъсванията. Разширителна шина - 16-битова ISA.
Характеристики на процесор Intel 80286, шина данни, адресна шина, режими на
работа. Предназначение на копроцесора.
Характеристики на RAM паметта, видове. FPM DRAM памет, параметри. ROM
памет, характеристики, видове, ЕPROM и ЕEPROM. Програма POST.

Критерии за оценяване Максимален брой точки
1. Дефинира и обяснява основните функционални блокове на
дънната платка.
8
2. Дефинира и обяснява основните характеристики на
процесора.
8
3. Дефинира и обяснява основните характеристики на DRAM и
ROM паметта.
7

Така ще Ви се даде дънната платка
Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/АТ с процесор 80286. Системни ресурси на дънната платка

Процес на хардуерни прекъсвания, контролер на прекъсванията.

Xардуерните прекъсвания са два вида: немаскирано NMI и маскирано IRQ.

Маскираното се разпознава чрез бит в контролния регистър. Ако този бит е поставен в 1, микропроцесорът разбира че е постъпило маскирано прекъсване.

Немаскираното прекъсване се изпълнява веднага след постъпването му. Понеже тези прекъсвания могат да постъпят от различни устройства, микропроцесорът ги разпознава по вектора на прекъсването. Това е адрес, който е различен за различните немаскирани прекъсвания. Като прочете този адрес микропроцесорът разбира коя програма обслужваща прекъсването да изпълни.
Mикропроцесорът има само един вход за IRQ. За да обслужи по-вече прекъсвания - 8 на брой (от IRQ0 до IRQ7), на дънната платка се слага т.н Контролер на прекъсванията. За да се обслужат 16 на брой прекъсвания IRQ, се използват два чипа Контролер на прекъсванията, които се свързват каскадно

Разширителна шина - 16-битова ISA
(Industry Standard Architecture)

Създава се след появата на микропроцесор 80286. Тя е 16 битова и има 24 адреса. Осигурява честота 6-8MHz. Поддържа 16 прекъсвания и 8 DMA канала

Характеристики на процесор Intel 80286, шина данни, адресна шина
От лекциите по модул Процесори за PC

Режими на работа

Основните режими са 2 - реален и защитен.Те се базират на изисквания на операционната система на PC. Защитеният е представен с процесор 80286. Разработен е заради необходимостта ОC да работи в многозадачен режим. Най-характерно за многозадачния режим на OC е нейната способност да осигурява работа на няколко програми или няколко задачи от една програма едновременно. За процесора при многозадачност е важно стартираните програми или задачи да съществуват едновременно в паметта на микропроцесорната система, без да си пречат. Всяка задача приема, че е тя е единствена и само тя използва процесора. Това изисква сложна организация на паметта: адресиране, даване на максимален приоритет на OC , поддържане на т.н. виртуална памет. Ако CPU поддържа виртуална памет той работи във ВИРТУАЛЕН режим. Той се смята като вариант на защитения.

Всички микропроцесори след 80286 поддържат защитен режим на работа.

Всеки микропроцесор, който поддържа защитен режим може да работи и в реален.

Предназначение на копроцесора

Копроцесорът е специализиран процесор, който се нарича още математическия копроцесор. Той работи съвместно с централния процесор и разполага с инструкции за обработка на числа с плаваща запетая. Инструкциите му се наричат x87.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система IBM/AT с процесор 80286. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.