Основни понятия, термини и определения за качеството. Речник на качеството. Изразяване на качеството.


Категория на документа: Други


 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА

КАЧЕСТВОТО. РЕЧНИК НА КАЧЕСТВОТО. ИЗРАЗЯВАНЕ НА

КАЧЕСТВОТО

1.1. Що е качество?

Качеството е понятие, използвано във всички сфери на човешката дейност.

В широк смисъл под качество се разбира съвкупност от свойства.

В ISO 8402 е дадена следната дефиниция за качеството:

КАЧЕСТВОТО е съвкупност от характеристики (показатели) на даден обект, които определят неговата способност да задоволява определени или предполагаеми потребности. Обектът може да е продукт, дейност, процес, организация, лице.

Определените или предполагаеми потребности се задават в спецификационните изисквания или в клаузите на договорите.

Според проф. Ишикава те се наименуват същински показатели или потребителски характеристики на качеството.

Съгласно ISO 9004-2 основните продукта са:

* технически средства (хардуер) - детайли, възли, схемни решения, техническа екипировка;

* програмни продукта (софтуер) - програми, информационни продукти, концепции, преводи, процедури;

* преработени материали, технологични продукти, суровини, материали, течности, газ, влакна;

* услуги - сервиз, банково дело, транспорт, застраховане, обучение и други.

Качеството на продуктите се определя от показателите за качество.

Качеството не означа-ва нищо, ако не се отнесе към цената. Например несравнимо е качеството на един Трабант или един Мерцедес поради голямата разлика в цената им.

Икономичното пости-гане на задоволително качество се осъществява на всички етапи от жизнения цикъл на продукта (верига на качеството) - фиг.1.1.

Производствената цена на продукта е формирана от разходите на всички етапи на веригата на качеството. Решаващи за качеството са етапите:

* проектиране на продукта;

* проектиране на процеса;

* производство;

* контрол и изпитване.

1.2. Речник на качеството

Основиите термини и определения за качество са дадени в ISO 8402. Най-важните от тях са:

* Политика на качествотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия, термини и определения за качеството. Речник на качеството. Изразяване на качеството. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.