Основни проблеми в езика на медиите


Категория на документа: Други


Коментар

Променящото се общество променя всичко: променя медиите, както и вкуса към медиите. Променя журналистите. Променя читателите. Променя се езикът на медиите. Променя се мнението за езика на медиите. През последните две десетилетия тези промени са особено видими и впечатляващи и у нас. Преходът превърна в непреходен стремежа към интегриране на модерни практики. Езикът на "улицата" превзе медийната институция без съпротива, но подобна не би била възможна, защото по принадлежност медията работи за публиката, която говори този език. Характеристика на медиите е многоезичието, защото функцията им е да дават право на мнение на всички обществени прослойки, да осигуряват възможност всеки да изразява отношение към ставащото на свой "език", според своите принципи и представи за нещата. Този либерализъм е в природата на медиите и не бива да бъде пренебрегван, когато оценяваме езика им. Социалните промени след 1989 година са значими, защото се променя като цяло обществено-политическият строй. Променя се езикът в различните сфери на обществото, а неминуемо - и езикът на медиите. Най-общо казано, той става по-агресивен, нешлифован, по-близо до разговорния, отколкото до специфично публицистичния.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни проблеми в езика на медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.