Основни стратегии на ресторант


Категория на документа: Други


- вътрешно организационни възможности. Те са свързани пряко със стила на управление във фирмата (фиг.14), квалификационната подгоотовка на сътрудниците и мениджърските качества на ръководителите. От особена важност е и типът на организационната структура на фирмата. Вътрешните фирмени възможности се определят до голяма степен от създадената система за мотивация на сътрудниците.

Използвана литература

Сомов, Г., Иванова, С. - Ресторантьорство, изд.УХТ, 2011
??

??

??

??

7

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни стратегии на ресторант 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.