Oсобености на данъците


Категория на документа: Други В случай, че паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в левове по курса на БНБ към датата на придобиването им. Непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

3

 Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсобености на данъците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.