Особености на технологията, свързани с анализа на текущия политически процес


Категория на документа: Други


Ако актуалният проблем е теоретичен - да се изясни какъв тип специалисти са необходими за изясняването му.
Ако е от практическо естество, трябва да се:
- установи дали проблемът за анализ е легитимен;
- да се реши какви институции трябва да бъдат натоварени, за да претвори в продукт онова, което анализът ще даде;
- да се изясни йерархическата ся подчиненост на основните подвъпроси, които трябва да бъдат решени;
- да се извърши класификация на Темата. Дали е политическа или икономическа? Реален или изкуствено провокиран проблем ли е?;
- да очертаем възможните варианти в перспектива, да дадем алтернативи.

Фаза 4 - Аргументация на най - правилното от възможните решения.
Аргумент - възглед; обосновано мислене; твърдо убеждение.
Три главни признака за идеята:
- съдържа своя оригинална истина, това което е вярно за мен;
- мисъл, която бързо доказва правилността на мисленето;
- идеята, която убеждава успешно;
Аргумент е преди всичко това, което подкрепя твоето мнение и е убеждаващо за останалите.
Критерии:
* фактите, на които се опира аргументът;
* основанията - защо е актуален сега, а не изобщо;
* конкретно искане;
Дефиниция - умствено съждение, изложено устно или писмено, което е добре разбираемо и правилно аргументирано в структурно отношение, така че да защитава успешно логиката на действията, водещи до успех чрез истината на текущата политика.

Контрааргументи - да възразим на партньор или противник в хода на анализа. Контрааргумент - възражение. Причини за отхвърляне на аргументите:
- разполагаме с различни факти;
- имаме допълнителни основания;
- виждаме други по - важни искания;

Слушане на аргументите - не само чуваш, а и разбираш същността на аргументите на твоя партньор. Не се тръгва веднага с контрааргументи. Много важно е повторението на изхвърлените аргументи, защото започва разумен диалог между двамата, влиза се в детайлите на проблема, започва спокоен, не конфликтен диалог.
Шест класически правила на аргументите:
o да се определят точно целите;
o да разкрием целите на другия;
o да се формулира прост и привлекателен текст;
o да привличаме към диалог;
o да защитаваме позицията си;
o да знаем кога трябва да спрем да аргументираме тезата си;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на технологията, свързани с анализа на текущия политически процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.