Особености в устройството и управлението на служба "Военна информация" при Министерство на отбраната


Категория на документа: Други


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Юридически факултет
Специалност "Защита на националната сигурност"

КУРСОВА РАБОТА

по

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Тема:

"Особености в устройството и управлението на служба "Военна информация" при Министерство на отбраната"

Изпълнил: Възложил:
Ч.Р.М. доц. д-р Мария Лечева
III курс, "ЗНС"
Фак. № 0909
гр. Варна, 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ..................................................................................2

1. Анотация .........................................................................................3

2. История и създаване на българското военно разузнаване. Функ-

ции и задачи ...................................................................................3

3. Устройство и управление на служба "Военна информация" ....6

4. Нормативна база и контрол ...........................................................8

5. Служби на военните аташата ........................................................ 9

6. Използвана литература ................................................................. 10

Анотация!

Служба "Военна информация" е най-старата българска специална служба. Тя е наследник и продължител на славните традиции и достижения на военното разузнаване, извикано на живот в бурните години преди и след Освобождението от националните въжделения за свобода и силна държава, обединяваща всички българи и български земи. Независимо от превратностите на историята, от формата на държавното управление и от обществено-политическия строй българското военно разузнаване неизменно е имало една мисия - да служи на своя народ и на Отечеството си. Калено в битките по бойните полета на четири войни за национално обединение, то извървя труден път на укрепване и развитие и днес е надежден, авторитетен и желан партньор на сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на Североатлантическия съюз. С дейността си служба "Военна информация" съдейства зе издигането на международния авторитет на Република България и на въоръжените и сили.

Елементите на емблемата на служба "Военна информация" символизират следното: националния трикольор-верността и дълга към Отечеството; надписът Министерство на отбраната - подчинеността на Службата; синия фон - неизвестното; бухалът - знанието и мъдростта, а рулото хартия в ноктите му - добитата информация; слънцето и луната - непрекъснатостта на разузнавателния процес.

Служба "Военна информация" при министерство на отбраната е приемник на разузнавателните органи, създавани и трансформирани през годините. Дейността и е уникална, тъй като съчетава наблюдение и анализ на ситуацията в различни региони в света с използванена чавешки ресурси и технически средства.

Службата е пряко подчинене на Министъра на отбараната и изпълнява задачи, които са свързани с гарантирането на сигурността и отбараната на страната и са в интерес на обществото. Всеобхватността на предоставяната от служба "Военна информация" информация дава възможност на висшето държавно и военно ръководство да взема аргументирани решение, определящи даржавната политика.

История на създаване на българското военно разузнаване, функции и задачи!

В исторически аспект корените на българското военна разузнаване може да се проследят още приди Освобожденито в дейността на изградената от Апостола на свободата Васил Левски мрежа от тайни революционни комитети в страната и в подготовката и провеждането на Априлското въстание през 1876 г. По време на Руско-турската война 1877 - 1878 г. десетки българи събират и предоставят разузнавателни сведения.

Възтановяването на българската държава в края на ХІХ век и необходимостта да се защити териториалната и цялост, налага инстуционализирането на военното разузнаване и определяне на неговите цели и задачи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености в устройството и управлението на служба "Военна информация" при Министерство на отбраната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.