От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма)


Категория на документа: Другиxlv Кръстев, Кр. Една българска песен на любовта. // Кръстев, Кр. Цит. съч., с. 380.

xlvi Славейков, П. П. Блянове на модерен поет. // Славейков, П. П. Цит. съч., с. 262.

xlvii Протич, А. Драмите на П. Тодоров. // Мисъл, 1904, № 9-10, с. 531.

xlviii Вж. Ганчева, В. Самотата като възглед и мотив у писателите на Скандинавия, осъществили пробива на модерното. // Лит. мисъл, 2002, № 1, с. 53-83.

xlix Атанасов, Н. Драмата на един модернист. // Бълг. сбирка, 1910, № 7, с. 452-474.

l Пак там, с. 453.

li Пак там, с. 455.

lii Пак там, с. 457.

liii Пак там, с. 458.

liv Йорданов, В. Страхил страшен хайдутин. // Бълг. сбирка, 1906, № 1, с. 33-41.

lv Пак там, с. 33.

lvi Пак там, с. 34.

lvii Ганев, Сп. Драмата и бъдещето й в нашата литература. // Бълг. сбирка, 1911, № 5, с. 302.

lviii Пак там, с. 301.

lix Атанасов, Н. Театър и музика у нас. // Бълг. сбирка, 1909, № с. 456-463.

lx Пак там, с. 460.

lxi Пак там, с. 461.

lxii Пак там, с. 462.

lxiii Йорданов, В. Страхил страшен хайдутин. // Бълг. сбирка, 1906, № 1, с. 33-41.

lxiv Пак там, с. 39.

lxv Пак там, с. 40.

lxvi Атанасов, Н. Драмата на един модернист. Цит. изд., с. 466.

lxvii Вж. Тодоров, П. Събрани съчинения. Т. 3. Статии. С., 1980, с. 382.

lxviii Ганев, Сп. Драмата и бъдещето й в нашата литература. // Цит. изд., с. 229-233.

lxix Вж. Кърпачева-Даскалова, Р. А. П. Чехов и драматургия П. Ю. Тодорова. // Болг. русистика, 1984 № 2, с. 15-23; Малинова-Димитрова, Л.Чеховска следа в драмата на Петко Ю. Тодоров "Невяста Боряна". // Болг. русистика, 2005, № 1-2, с. 49-56.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.