От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма)


Категория на документа: Други


lxx Кръстев, Кр. Певец на воля и младост. // Цит. изд., с. 164.

lxxi "Външната форма на драматическото творение може да бъде каквато ви е угодна" - Славейков, П. П. Блянове на модерен поет. // Цит. изд., с. 260; "...може да пренебрегне всички установени формули" - Яворов, П. К. П. Ю. Тодоровата "Самодива". // Цит. изд., с. 375-376.

lxxii "...откъм техника нелишено от недостатъци дело"; "...техническо искане е, че в драмата трябва да владее строга прагматика" - Кръстев, Кр. Певец на воля и младост, Цит. изд., с. 163.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.