Отчет за проведен стаж


Категория на документа: Други


Русенски универсттет "Ангел Кьнчев"
Специалност "Аграрно инженерство"

Отчет

за проведен стаж в
"Крис ЕООД" с. Старо село
Общ. Тутракан обл. Силистра

Стажант: Преподавател
Мартин Димитров проф. днт Хр. Белоев
Курс III, Ф.№ 101123

15.09 .2013г.
град Русе

Съдържание:

1. Основна информация за организацията-стажодател:
1.1. Встъпителен текст
1.2. Разположение
1.3. Основна дейност

1.4 Описание на дейността и обща характеристика на климат, почви и валежи в района.

Основна информация за организацията

1.1. Встъпителен текст:
Фирма "Крис " ЕООД с. Старо село е основана през 2007г. Собственик е Минка Цанева. Управител е Милко Цанев.
1.2. Разположение:
Основната база от сгради и селскостопанска техника и инвентар се намира в началото на селото . Помещава се в селскостопанска сграда от бившото ТКЗС с.Старо село. Съштата е със застроена площ - 700 кв. м. И прилежаща площ от 5 декара . Зградата е обновена и пригодена за склад на зърнени култури и има обосбена част за дървделски цех.
1.3. Основната дейност

Фирмата се занимава с обработване на земя.
Дуги дейности с който се занимава са, добив на дърва и производство на палети която за момента не се развива. Обработваемата земя е в размер на 1000 декара , която се намира в землището на селото. Наета с договри за рента от частни лица и Читалище "Възраждане "с. Старо село.
1.4 Описание на дейноста и обща характеристика на климат, почви и валежи в района.
В България преобладава умереноконтинентален климат с четири сезона: студена и понякога влажна зима със снеговалежи и средна температура от 0°C, хладна и по-често влажна пролет, топло и дъждовито лято, в началото на сезона и с горещо и сухо време, през останалата част със средни температури от 23°C и топла, слънчева и ветровита есен. Средната годишна температура е 10,5°C. Със силно континентално влияние се очертава предимно територията на Северна България. До Стара планина се събират студените въздушни маси, така че поберите/реколтите могат да претърпят тежки вреди, причинени от слани и градушки

По данни на Метеорологичната станция в гр. Русе средните температури за 2011и 2012год са
2011год.януари
-1,6
Юли
24,6
февруари
-0,2
Август
24Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведен стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.