Отчет за проведена специализирана практика


Категория на документа: ДругиПод производствена структура на предприятието се разбира състава на неговите производствени подразделения и взаимните връзки между тях. Общата структура на предприятието включва производствената, която е преобладаващата, но и административната, комуналната, социалната и т.н. структури. Производствената структура се определя от характера на произвежданата продукция, нейната сложност, типа на производството, специализацията и кооперирането, формите и равнището на взаимни връзки с другите предприятия и от други фактори.

"Фаворит Мебели" ЕООД е с предметна специализация, тъй като се реализира пълен производствен цикъл. Типа на производство е единично, защото всичко се изпълнява индивидуално, в зависимост от изискванията на отделните клиенти.

Производствена структура на "Фаворит Мебели" ЕООД

Поради това, че фирмата е малка, разполагаща с персонал само от 6 души и работеща на много малка площ, производствената й структура не притежава специализирани цехове и стопанства. Всичко се извършва в едно голямо помещение, и по тази причина заготовките (нарязани плоскости), спомагателните материали, готовата продукция и машините се намират на едно място. В повечето случаи готови сглобени мебели и обзавеждане не се задържат за повече от половин до един ден в цеха. След като станат готови те биват изнасяни от работниците към микробус, собственост на фирмата и се карат директно за монтаж. По същия начин изглежда и снабдяването с ПДЧ и МДФ плоскости - след като те бъдат разтоварени пред цеха се внасят за обработка от работниците. Голям недостатък е, че се прекъсва производствения процес в предприятието.

V. Основни характеристики на системата за стратегическо управление.

Цел на стратегическото управление е да се намери бъдещото място на организацията в заобикалящата я среда, което ще и осигури непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади. Това е логически анализ, който показва как организацията трябва да мисли, за да се адаптира успешно към постоянно променящата се външна и вътрешна среда. Стратегическото управление има връзка и с функционалните управленски дисциплини като: маркетинг, информационните технологии и иновации, управлението на финансите, на човешките ресурси както и към управлението на производството. При изготвянето на анализа се разглеждат следните групи фактори:

* За външната среда - клиенти, конкуренти, доставчици, заплаха от стоки заместители; нови конкуренти.

* За вътрешната среда - ресурсите и продуктите на фирмата, управлението в организацията, ефективност на използване на ресурсите.

Нестабилната икономическа обстановка в цяла Европа влияе на цените на суровините, които ползва "Фаворит Мебели" ЕООД, увеличаването цените на дървесина води до увеличаване цените на суровините заложени в производството на ПДЧ и МДФ плоскости. Фирмата прави периодично сравнителен анализ на цените на материалите, предлагани от доставчиците на този тип суровини, след което внимателно си избира 2-3 доставчика, с който работи.

За постигане на целите за увеличаване на продажбения дял на пазара управителя на дружеството се ориентира към ниска себестойност на произвежданото обзавеждане и минимална надценка за фирмата. По този начин се цели привличане на нови клиенти и запазване на стари, които са останали доволни от условията на заплащане и качеството на работа.

Общото финансово, икономическо и пазарно състояние на дружеството показва висок ръст.

VI. Основни характеристики на управлението на производството. Производствена инфраструктура.

Производственият процес във всяко предприятие заема определено пространство и определя съответната площ. В това пространство се разполагат производствените и другите подразделения, образувайки производствената и общата структура на предприятието.

В предприятието при разполагането на производствените подразделения са спазват следните принципи:

* Праволинейност - разположението на предприятието, цеховете, участъците и работните места трябва да осигуряват непрекъснато и последователно движение на потоците, материалите, полуфабрикатите и изделията съгласно последователността на производствения процес без излишни движения;

* Рационално използване на площта и обема на помещенията;

* Осигуряване на благоприятни логистични условия;

* Осигуряване на безопасни и здравословни условия за работа на персонала.
Производствен процес при производството на мебели и обзавеждане

По отношение на технологията на производство на мебели и обзавеждане трябва да се знае, че всеки един отделен елемент се сглобява и обработва по различен начин според вида му. Във "Фаворит Мебели" ЕООД най - общо за изпълнение на едно цяло изделие се преминава през няколко етапа.

Първи етап - нарязване на ПДЧ плоскости по зададен разкрой;

Втори етап - кантиране на изрязаните елементи;

Трети етап - пробиване на дупки, сглобяване на по - малките елементи;

Четвърти етап - пренасяне на готовите сглобки към част от цеха или директно към микробуса;

Пети етап - монтаж на даденото обзавеждане там, за където е поръчано.

VII. Основни характеристики на управлението на материалните ресурси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведена специализирана практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.