Отчет за проведено практическо обучение


Категория на документа: ДругиИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Финансово-счетоводен факултет

Катедра "Финанси и кредит"
Специалност: Финанси

Изготвил: Проверил:
Моника Петрова, фак. номер 3877, Гл. ас. д-р А. Камеларов
гр. 19, спец. Финанси

Варна
2014

Профил на банката

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

"Алианц Банк България" предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.
Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции. Кредитният рейтинг на "Алианц Банк България", определен от агенция Fitch е BBB+/Стабилна перспектива, считано от 26 юни 2014 г. Определеният на "Алианц Банк България" рейтинг е конструиран чрез използване на т.н. "Country Ceiling" (таван на държавата). Рейтингът е възможно най-високият даван за банка в България и е с една стъпка над рейтинга на държавата от "ВВВ" за местна валута.

Рейтингът на банката отразява постоянно по-доброто от средното за пазара качество на активите (NPL 9,4% при средно за пазара 16,9%), което се потвърждава от сравнително ниския рисков апетит на "Алианц Банк". Силните страни на банката при определяне на рейтинга са сигурното финансиране (депозитна база), солидната ликвидна позиция и адекватна капитализация.

Профитабилността (печалбата съпоставена с капитала и активите) е също над средната за пазара.

Оценката на Fitch Ratings се базира и на факта, че "Алианц Банк България" е част от една от най-големите финансови групи в света - Allianz SE, базирана в Мюнхен, с кредитен рейтинг от Fitch "АА-" със стабилнаперспектива, и банката разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик.

"Алианц Банк България" е:
* Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
* Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпора-тивни и държавни ценни книжа;
* Член на Българска фондова борса - София АД;
* Член на Централен депозитар АД;
* Член на Асоциацията на търговските банки;

Търговска банка "Алианц Банк България" има двустепенна структура на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет:

Надзорен съвет:
* Максим Станев Сираков
* Димитър Георгиев Желев
* Кристоф Плейн
* Реймънд Сиймър
* Петер Кешбенедек
* Райнер Франц

Управителен съвет:

Председател: Светослав Гаврийски - главен изпълнителен директор

Членове:
* Дорчо Илчев - изпълнителен директор
* Росен Станимиров - изпълнителен директорСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведено практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.