Открит и прикрит звук


Категория на документа: Други


Бинка Добрева
Открит и прикрит звук
В певческата и прдагогическата практика са отделени два основни начина на звукообразуване - открито и прикрито.Терминът открит и прикрит принцип
Дикция
Дикцията е првилно и ясно произношение на думите в слоговите и звуците ,в пеенето или речта.В певческото изкуство участват и същевременно се сливат в едно органическо тяло и звукат и словото.Крайната цел и на двата елемента е ясният и правдив музикален образ,живо и цветисто разкриване съдържанието на творбата,която да стане обедитена за слушателите.Ето защо е важно да произнасме всеки звук бил той-гласна или съгласна и да се вномава при правилното им формиране,което е в тясна връзка с правилното артиколиране.
Артикулация
Тя е латинска дума и означава-членоразделно изговаряне.Артикулирането се извършва от рганите на говора (устните,езикът,мекото непце и гласните връзки).Добра е тази артикулация,която е ясна,точна и естествена.Често в пеенето за сметака на доброто и сочно звучене на гласа не се обръща достатъчно внимание на произношението на гласните и особено на съгласните.Получава се т.н. волокализиране,при което от изпълнението на певеца се чува едно сливане на гласните-разбира се нещо от време на време,като далечно ехо прозвучава някоя съгласна.Такова пеене не е изразително и професионално.За слушатея то представляа мъка и постоянно напрягане на слуха да улови каква дума се изрича.Има обаче певци,които особено старателно изговарят гласните и съгласните и все пак при техният изговор страда произношението и ясната дикция.Много са случаите,когато добри вокалисти с явно доказани данни и певчески способноти изговарят отдлно съгласни (р)(с)(ш)(л)-лошо.Този недостатък при старание и труд може да се отстрани.за певците еднакво важное както доброто вокализиране на думите-така и дикцията,на която още в първия перйод в глсовото обучние-трябва да се обръща сериозно внимание.Това налага старателно изучаване на езиковите особености и изработване на добра артикулация,необходима за безупречно изучаване на всички видове съгласни,които изобилстват в нашия език.Съгласните се разделят за звучни:
Б,В,Г,Д,Ж,З,Л,М,Н,Р. и глухи съгласни,които са:
К,П,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ.
А звучните от своя страна носонорни и шумни.Много и разнообразни могат да бъда опражненията за дикция.Смятаме за особено полезни и народните скороговорки,които се изговарят бързо и ясно.При не ясна дикци и не добра артикулация,учащият се може да прибегне към рцитирне.
Фразировка
Певецът,трябва да знае как да фразира.Както литературното произведение така и музикалното може да се разчлени на по-големи и по-малки части,нарчени фрази и музикални предложения.Както при изразителното четене,така и при музикалното изпълнение,за да стане музикалната мисъл разбираема а слушателя,творбата трябва да бъде разчленена чрез логически ударения,акцнти и други помощни средства.Това наричаме фразиране.Дишането е важен и съществен елемент при музикалната фразировка,трябва умело да дишаме на точно определени места.Необходимо е да се помни,че не бива да се диша преди глагола,не бива да се взема въздух между подлога и скауемото,между глагола и допълнението.Ако музикалните фрази не са отделени с паузи-може да се поеме въздух между тях-само ако не се наруши смисълът на словестният текст.Пемането на въздух в паузите може да става само тогава,когато паузата е обща и за муиката и за текста.
Осъвършенстване на гласвата техника
След първоначалните вокални упражнения,ученикът трябва да премине към солфеж за постигане и развиване на по голяма музикалност и гасова техника. Певчесата школа ни предлага много и разнообразни упражнения за тази цел.Учащият се има право на богат избор разбира се след като се посъветва и с по-опитните певци и вокални едагози.
Болести на гърлото и дихателните пътища
Дихателните пътища са покрити с нежни лигавици,които са чувствителни както на резки температурни промени,така също и на запрашени,влажен или много сух въздух.Прдназначението на многото органични извивки на наоса,богато-снабден кръвоностни съдове е да смекчат вдишваният въздух (особено зимно време).Често пъти много резките промени водят до простудни заболявания при които лигавиците се възпаляват и набъбват.Дихателните пътищ стват трудно проходими,еластичността им намалява,заедно с това е се увеличава и отделянето на секрети.Една хрема не е съвсем невинно страдание за певеца.Тя лесно се пренася от носа в глътката.В такъв случай налице е фарингит.При това страдание уволовата (мажеца) се увеличава подвижността и намалява,неможе да се съкращава и боли.А при говора и пеенето въпреки че гласните връзки не са засегнати звукъте глух и задънен.Ако възпалението премине в ларинкса,гласът става дрезгав и креслив.Никоя друга умора,била тя от продължително говорене или пеене неможе да направи такива поръжения като кашлицата.Щом става дума за възпалителни процеси,трябва да споменем,заболяванията на сливицете-т.н. ангини.При обикновенната ангина страданието протича много бързо с отичане-набъбване и зачервяване като засяга цялата нервна завеска с увола.Хроническата форма поддържа постоянна болезненост,алокалната се характеризира с напукване повърхностаа на сличиците,от кадето излизат гнойни тапички.Сливиците са филтър ибарира за вредните външни фактори на входа на гърлото.Желателно е да бъдат функционално добри.При наличието на постоянните гнойни процеси,по донре е те да бъдат отсранени.Природата има могъщата сила да мобилизира и нагажда загубеното като активира съседните тъкани към изпълнението на същата работа,каквато са вършели сливиците.Голяма опасност за певците представляват певческите възли.
Хигена на гърлото
Всеки певец,трябва да умее сам да пази своето гърло от всевъзможни заболявания,които се отразяват зле на гърлото и по специялно на гласните връзки.При възпаление,особено тези на лигавата ципа,носоглътка,сливици,стените на резонаторите стават меки и немогат добре да отразяват звуковите вълни.Полочава се глух и тъп звук.Най обикновенна хрема често може да даде поражения на дихателните пътища и носа,че може да ви принуди за дълго време да се откажете от певческите си занимания.Пеецът трябва да свиква с чстите консолтаций при лекарите специалисти.Често пъти се н алага и хирургическа намеса,която ще освободи гърлото от някой дефети (големи сливици,всевъзможни израстъци в носната кухина).Да пеешш при такива болезнени състояния е крайно вредно.
Важно!Забранено е:
Не прекалявайте със спиртните питиета!
Не пушете!
Ако е възможноо не позволявайте да се пуши във ваше присъствие!
Не пийте студена вода,а вода на стайна температура!
Не пийте газирано,особено преди изява!
Калявайте тялото и гърлото си разумно!
Не преумрявайте гласа си с прекумерни усилени упражнения!
Препорачително е да:
Внимавайте при упражненията и не пейте с много глас!
Запарка от липов чай действа много добре!
При въпаление правете гаргара от Лайка и сода-Инхалация!
ВАЖНО!!!
8/h Сън-лягане преди 12/h
Йодни пари и гаргара с морска вода!

СЛУШАЙТЕ!!!
Борка Тричкова-Слушайте!!! ---"Море мома коси";"Како Костадине";"Изгреяло ясно слънце";"Кемене ми дрънак".
Гюрга Пинджурова-Слушайте!!! ---"Омиле ми ягодо";"Гукай ми гукай гугутке".
Лиляна Галевска-Слушайте!!!
Павлина Горчева-Слушайте!!!
Ика Стоянова-Слушайте!!!
Олга Борисова-Слушайте!!!
Валентина Деспотова-Слушайте!!!
Кремена Станчева-Слушайте!!!
Василка Андонова-Слушайте!!!
Василка Петкова-Слушйте!!!
Руска Божилова-Слушайте!!!
Радка Алексова-Слушайте!!!
Стамболка Генадиева-Слушайте!!!
Станчо Стоилов-Слушайте!!!
Павел Сиракова-Слушайте!!!
Елена божкова-Слушайте!!!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Открит и прикрит звук 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.