Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения


Категория на документа: Други


ВТУ "св. Св Кирил и Методий"

Курсова работа
по
Обработка на изображения

Тема:
Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения

Изготвил: Деян Русинов
Спец: Информатика, N:17904
Съдържание:
1. Мотивация.
2. Свойства на ръбовете в изображения.
3. Модел.
4. Трудности в търсенето на начални точки.
5. Подходи.
6. Метод на Canny.
7. Други методи от първи ред.
8. Откриване на ъгли чрез corner функцията

9. Откриване на линии чрез трансформация на Hough

10. Прагови стойности и свързване.
11. Изтъняване на ръбове.
12. Подходи от втори ред.

1.Мотивация

Целта на окриването на резки промени в яркоста на изображенията е да се прихванат важни събития и промени в стойностите на света. Може да бъде показано, че тези промени най-вероятно съотвестват на:
* промяна в дълбочината на изображението
* промяна на своиствата на материали
* промяна в осветлението на сцената
В идеалният случаи прилагането на детектор на ръбове може да доведе до поредица от свързани линий който индикират границите на обекти. Прилагането на алгоритми за детектор на ръбове може да доведе до значително намаляне на информацията която трябва да се обработи и да се филтрира останалата част която се приема за по-малко значима, докато същевременно се запазват важните структурни свойства на изображението. Октиравнето на ръбове е една от основните стъпки в обработката на изображения, анализ на изображения, разпознаване на образи и техники за компютърно разпознаване.

2. Свойства на ръбовете в изображения.

Ръбовете извлечени от двуизмерен образ на триизмерена сцена могат да бъдат класифицирани като зависим или независими от гледната точка. Независим ръб обикновено отразява присъщите свойства на триизмерни обекти, като например повърхностни маркировки и форма. Зависим от гледната точка ръб, се променя със променянето на гледната точка и отразява геометрията на сцената като например обекти който се препокриват един друг.
Типичен ръб например може да бъде границата между червен и жълт блок а линия би била малък брой пиксели с различен цвят на фона на непроменящ се пеизаж, така че линията има два ръба, по един на всяка нейна страна.

3. Модел.

Въпреки, че има литература за откриването на идеални стъпловидни ръбове, крайщата получени от естествени изображения обикновенно не са с такива ръбове. Вместо това те са засегнати от един или няколко от следните ефекти:
* фокално замъгляване причинено от ограничена дълбочина на полето
* засенчено замъгляване причинено от сенки създадени от светлинни източници с ненулев радиус
* защриховане на гладък обект

Редица изследователи за използвали функцията на Гаусовият изгладен стъпаловиден ръб за моделиране на ефектите от замъгляване в практически приложения. Така едноизмерно изображение f, което има точно един ръб намиращ се на x=0, може да бъде моделирано по следния начин:

В лявата част на ръба, интензитета е:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.