Отстраняване на водата от маслото


Категория на документа: Други


 Отстраняване на водата от маслото.

Ефекти от замърсяване на маслото с вода върху работните повърхности

Водата в маслото има не само вредно влияние върху свойствата му, но влияе директно и върху машинните детайли. Най-вредни за смазващите системи са две от формите на присъствие на вода в маслото - емулгираната и свободната.

При условия на високи натоварвания, водните молекули в маслото може да се разградят на техните съставки - кислородни и водородни атоми.

П оради относително малките размери , водорода може да се
абсорбира в работната повърхност и да предизвика явлението наречено водородна крехкост. Водородната крехкост е породена от промените в под повърхностната структура. Тя прави метала слаб или крехък като води до поява на подповърхностни пукнатини. Когато пукнатините достигнат повърхността, се получават питинги. След това, маслото прониква в пукнатините и ускорява разклинването.

Водата не само нарушава стабилността (здравината) на масления филм. Високите налягания и температура в натоварената зона на търкалящите елементи на лагерите, може да се стигне до мигновеното и изпарение и се предизвиква ерозионно износване.

Промяната на параметрите и свойствата на маслото от попадането на вода в него, водят до нарастване на абразивното износване и корозия на работните повърхности

Тъй като ефектите от свободната и емулгирана вода са по-вредни в сравнение с разтворената вода, то основната грижа при експлоатация на маслата е да се осигури влагата в маслото да бъде доста под точката на насищане. За голяма част от маслата тя е 0,02 % - 0,03% и по малко, в зависимост от вида маслото и работната температурата. Даже и при тези нива все още могат да настъпят значителни повреждания. Не може да се говори за много малко вода в маслото. Затова трябва да се вземат всички мерки да се държи разтворената вода колко може на по ниско ниво.

Отстраняването на вода от маслото е отговорна задача. Съществуват няколко метода. Всеки от тях има предимства и недостатъци, затова трябва да бъде внимателно оценен, за да се приложи за специфичните условия:

- Чрез утаяване и изпаряване (гравитационно сепариране)Тъй като водата обикновено има по- голямо специфично тегло от маслото, тя се утаява на дъното на резервоара. Гравитацията действа на водата да се отдели от маслото и чрез естествено изпаряване напуска маслото. Отстранява се само свободната вода. Гравитационното сепариране не може да отдели разтворената и силно емулгираната вода. Метода не е скъп и е най-малко ефективен в сравнение с другите. Повишаването на температурата и използването на конусно оформен резервоар подобрява ефективността на сепарирането. Високият вискозитет, полярните присадки и замърсяванията затрудняват сепарирането.

- Центрофугално сепариране
Отстранява само свободната вода. По-бърз е от гравитационното сепариране. Отделят се и твърдите замърсявания. Може да се отделят присадки (добавки). Разтворените газове не могат да се отстранят. В зависимост от центробежните сили и стабилността на емулсията, може да се отдели и част от емулгираната вода

- Филтруване Използват се специални филтри. Отделя се само свободната вода и някои присадки. Ефективен е за широк диапазон на вискозитетa и специфично тегло. Някои производители твърдят, че не се отстраняват присадките.
- Филтър / изсушители
Патронни филтри, които съдържат сушилни адсорбенти за изсмукване на водата. Разтворената вода не се отстранява.

- Вакуумно обработване (дехидратиране)
Оводненото масло се загрява във вакуум. Присадките в маслото, обикновено не се отделят от маслото. Отделя се разтворената, емулгирана и свободна вода. Особено ефективен при съчетаване с ефективно филтруване.

- Газово сепариране (Въздушно дестилиране)
Използва се въздух или азот. Използва се химичен принцип на почистване. Отделя се разтворената, емулгираната и свободна вода. Не се отстраняват присадките.

-Чрез изпаряване. Отстранява само свободната вода

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отстраняване на водата от маслото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.