Паркиране, престой


Категория на документа: Други


7.3. Заключителна част
- обобщаване на материала
- въпроси

8. Дидактически методи
- словестни - разказ, беседа, дискусия
- нагледни - схеми и картини
- практически - упражнение

Ход на урока
1. Уводна част
1.1. Организационна част
- поздравявам учениците
- представям се
- проверявам присъствието на учениците и здравословното им състояние

2. Встъпителна част.

Обявяване на новата тема: Престой, паркиране и спиране поради повреда
Определение за терминете, запознаване със знаците.

Престой - Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.
Паркиране - Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.
Спиране - При спиране скоростта на движение на пътното превозно средство се намалява плавно. Рязкото спиране се забранява, освен ако това е необходимо за избягване на пътнотранспортно произшествие.
За пропускане на участниците в движението, които са с предимство, спирането се извършва в заеманата лента за движение.

В27 "Забранени са престоят и паркирането"

В28 "Забранено е паркирането"

Д13 "Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак"
Д14 "Край на зоната на действие на изобразения пътен знак"

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Паркиране, престой 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.