Паркова архитектура


Категория на документа: Други


3.Стени. Стените заграждат и оформят отделните пространства в една сграда.В повечето случаи имат конструктивна роля - поемат и пренасят товарите от междуетажните и покривната конструкция върху почвата, осигуряват топлинна и звукова изолация, предпазват помещенията от атмосферните влияния. Изграждат се от материали,които са устойчиви на различни товари и атмосферни влияния .В зависимост от ролята им в сградата-дали служат само за прегради или имат конструктивно предназначение стените се делят на носещи или неносещи.Стените,които са неносещи се оразмеряват така че да поемат само собственото си тегло.Изграждат се от леки материали,които осигуряват необходимата топлинна и звукова изолация.При малоетажното строителство една част от стените поемат освен собственото си тегло и полезни товари,които могат да бъдат постоянни или променливи-машини,хора,обзавеждане.Те се наричат носещи и се оразмеряват от инженер-конструктор.Класификация на зидариите: в зависимост от използваните материали биват-от изкуствени камъни(тухли) и от естествени камъни.В практиката се използват и смесени зидарии.Зидарии от изкуствени камъни(тухли): в зависимост от начина има на приготвяне биват печени и непечени.Печени тухли:правят се от глина без примеси на варовици;ръчно и машинно.След изсушаване ръчните се изпичат в коптори, а машинните в обикновени пещи.Видове тухли:Обикновени тухли-размер 25/12/6.5см и тегло 3.3кг; Облицовъчни тухли-със същите размери,но от специално подбрана глина. Издържат по добре на атмосферни условия-за външни стени. Клинкери-от специално подбрана глина,изпечена на границата на разтопяването;издържат на голям натиск;за облицовки на открито и настилки. Кухи тухли-изработват се машинно,а кухините намаляват собственото тегло на зидарията и увеличават топло и звукоизолаци-ята;използват се като кухи тела при направа на подови конструкции.Поръозни тухли -от глинен разтвор с дървени стърготини.При изпичането се получават пори,които намаляват обемното тегл и увеличават изолационните качества.Решетъчни тухли-в нормален и двоен формат,перфорират се дупки-квадратни или кръгли(с по голямо приложение),които намаляват обемното тегло.Решетъчно-поръозни-решетъчни тухли,приготвени от сместа на поръозните.Значително по леки са от изброените досега.Огнеопорни-от огнеопорна глина, шамотно брашно и кварцов пясък;за изграждане на стени,изложени на високи температури-комини,огнища.Непечени тухли- стротелен материал от дълбока древност.Видове в зависимост от материала и начина на приготвяне:Кирпич- ръчно от глина с плява, като плявата има роля на арматура;сушат се на открито;за селскостопански сгради.Силикатни тухли-от гъст варов разтвор и кварцов пясък;имат голяма якост на натиск. Сгуриини тухли-от пресуване на пресята сгурия и цимент. Изисквания при направата на тухлени стени:Зидариите се изпълняват от хоризонтални тухлени редове.Надлъжен тухлен ред- когато тухлите от един ред лежат с дългата си страна успуредно на зида; напречен-когато са наредени перпендикулярно на дължината на зида.Междините между отделните тухли се наричат фуги,които могат да бъдат хоризонтални и вертикални.Дебелината на тухлените зидове - зависи от големината на товарите и от изолацията,която трябва да бъде осигурена.Бележи се в сантиметри или в тухли.Минимална дебелина на външна стена-25см, вътрешна преградна-12 см или 1/2 тухла или по изключение-1/4 тухла за преградни стени в санитарни помещения.Основни правила при изпълнение:1.тухлите трябва да се намокрят,за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се е свързал химически.2.всеки ред да е напълно хоризонтален 3.вертикалните фуги от два лежащи реда един над друг да не се срещат,а да са над 6.5смедна от друга 4.да не се изпълват фугите изцяло с разтвор,за да може мазилката да се захване по добре.5.да се използват предимно цели тухли,а парчета-само когато е необходимо за превръзката.6.след всеки надлъжен ред да следва напречен.7.редовете да се сменят ритмично,така 4е фугите да съвпадат една над друга през ред.8.надлъжните редове да се сменят в ъглите с напречни, и обратното.
Видове тухлени превръзки: Надлъжна-за зидария на тънки стени(6.5-12см).Вертикалните фуги на съседните редове се разместват с 1/2 тухла.Долният ред започва с цяла тухла,а следващият с 1/2 тухла.Напречна-при зидарии с дебелина 1 тухла.Първи ред започва с две 3/4 тухли,поставени надлъжно и последвани от напречно поставени тухли.Блокова-за стени с дебелина 1 тухла.Първи ред започва с две 3/4 тухли и следват надлъжно поставени тухли, следващият ред се прави изцяло от напречно поставени тухли.Кръстата-първиат и вторият ред се правят както при блоковата,а третият започва с две 3/4 тухли,поставени надлъжно,следва една напречна тухла и след това редът продължава с надлъжна поредица.Дървени стенни конструкции-вътршните и външните стени се правят от объл дървен материал или от бичени греди,които са прехванати в ъглите чрез "зарязване";предварително се изразняват повърхнините,които трябва да прилепнат една към др.Връзката м/у гредите се прави на перо;допълнителното оплътняване става с калчища,глина или мъх.Когато се изгражда от обработен дървен материал,връзката м/у отделните греди се прави чрез двойно профилиране на зъб и глъб. Итонга представлява смес от газобетон, чийто състав в по-голямата си част е изкуствен.Предимства:
- много добра огнеустойчивост (пожароустойчивост), на практика е негорим
- добър звукоизолатор на пренасян по въздуха шум
- много добра топлоизолация
- сравнително ниска цена
- строи се бързо
Недостатъци:
- поема много влага, вода
- чупи се лесно
Трябва да се има предвид, че Итонг се произвежда в три класа на якост при различна обемна плътност и коефициенти на топлопроводимост.

4.Каменни зидарии. Използването на каменни зидарии допринася за осъществяването на връзка между архитектурата и околната среда.В зависимост от произхода си естествените камъни се делят на еруптивни скали,седиментни скали и метаморфни скали.Основни правила за изпълнение на каменни зидарии: 1.Камъните се поставят в естественото им легло. 2.Дължината на камъните да не привишава повече от 4-5 пъти височината им и да не бъде по-малка от нея.3.Да се редуват надлъжни с напречни редове или след всеки два надлъжни камъка да се поставя по един напречен,който обхваща цялата дебелина на зида.4.На видимата страна на зидарията да не се срещат повече от 3 фуги в една точка.5.Вертикалните фуги да се разминават поне с 1/4 от дължината на камъните,но не по-малко от 10смза необработените камъни и 15 см за каменните квадри.6.Вътрешните междини,когато са по големи от 3см да се запълват с подбрани по форма камъни,така че товарите да се предават равномерно.Видове каменни зидарии в зависимост от обработката на използваните камъни:Зидарии от необработени камъни:Зидарии от обли камъни-голямо приложение в нашата архитектура; лесно се добиват;Овалната форма изисква използването на кеменни клинове,които заедно с разтвора осгуряват стабилността на зидарията;стабилизират се чрез вграждането на по-едри киамъни в ъглите на лицевата част чрез изравнителна тухлена зидария или дървени сантрачи, разположени на 90-120см един от друг.Зидария от ломени камъни-имат по равни плоскости, които улесняват вграждането им в зидарията;в ъглите се поставят по големи и по правилно оформени блокове. През 1-1.50м се правят хоризонтални редове от по правилни камъни. Минимална дебелина на зидарията-50см. Зидарии от полуобработени камъни: Зидария от цепени камъни-имат сравнително правилни форми без равни повърхности;при зазидането им се очукват предварително.Прави се по 2 начина:1.Чрез подбиране на хоризонтални поредици от камъни с еднаква височина и различна дължина;2.Чрез комбиниране на камъни с различна височина и дължина с оглед декоративното въздействие;трябва да преобладават хоризонталните фуги за стабилизиране на зидарията.Циклопна зидария-от камъни снеправилни многоъгълни форми,които имат сравнително равна лицева повърхност; допълнително се очукват.В ъглите се вграждат по-едри каменни блокове.Глиц зидария-от каменни плочи с дебелина 4-6см.Плочите от един хоризонтален ред,се нареждат една до др на суха фуга.Тя има добро декоративно въздействие при малка височина на стените.Зуидариите от полуобработени камъни изискват минимална дебелина на зида 45-50 см.Зидарии от обработени камъни-От прецизно изработени каменни блокчета,за направа на паркови и архектурни елементи в представителните части.Рустикова зидария-лицевата част на блокчетата се очуква грубо,а хоризонталните редове се отделят с широки фуги.Зидария от каменни квадри-както при тухлените зидарии,правят се различни комбинации.Допълнителна обработка на камъните-1.Ръчно очукване-размерите им с 5 см по-големи от размерите които квадрите трябва да имат при влагането им в строежа.2.Оформяне на ръбовете-извършава се с шкарпела по ръбовете и с това се дават окончателните размери на квадрите.Ширината на шкарпелните ивици е от 3-5 см.3.Бучардисване-когато квадрите трябва да имат равни повърхности средното поле се обработва с шило,изразнява се с тарак и след това се бучардисва с чук.4.Шлифоване-прави се с шмиргели.5. Полиране-по прецизно заглаждане на камъните,при което те добиват гладка лицева повърхност,може да бъде и машинно.Машинната обработка на камъните се прави с :гатер,рендусвачки,стругове,циркуляри.

5.Мазилки и облицовки-Функция на мазилките-да предпазят зидариите от влиянието на атмосферните условия,запалимите части на сградата и декоративна функция.Основни изисквания при полагането на мазилките:1.Правят се от добре отлежала вар,която се прецежда.2.Тухленните и бетонните плоскости да се почистват от прах и да се намокрят преди полагане.3.Да не се полагат при температури по-ниски от 2 градуса-опастност от замръзване.4.Да не се полагат мазилки при много високи температури и върху плоскости нагрети от слънцето.5.Външните мазилки се правят след изсъхването на вътрешните.6.При температури под 0 градуса мазилки се полагат само в закрити и добре отоплени помещения.Всички мазилки освен калканните се пеарят на два пласта-стар и финна,като преди хастара се правят ивици от варов разтвор през 1-1.50м.Класификация намазилките-В зависимост от това дали се изпълняват в закрити помещения или в/у открити плоскости биват-вътрешни и външни мазилки.Вътрешни мазилки-фината мазилка се прави от варов ратвор 1:3,а хастарат се полагат в зависимост от строителния материал,с който е направена плоскостта.Мазилка в/у масивни стени-по начин описан по-горе.Мазилка в/у бетонни плоскости-хастарат се полага като плоскостите се почистат и се намокрят добре,когато се полага в/у бетонни тавани-пръска се с циментово мляко.Мазилки в/у летвени плоскости-летвите трябва да имат трапецовидно сечение,хастара се приготвя от варов разтвор 1:2 примесен с чоп или ленени отпадаци-за арматура.Мазилка в/у арабицова мрежа-Мрежа от тънък тел в малки отвори,с която нивото на тавана се смъква под нивото на гредите и те не се виждат.Първият пласт се полага в/у арабицовата мрежа и се прави от блажен варов разтвор,примесен с чоп.Мазилка в/у талашобетонни плоскости-плоскостите са направени чрез пресуване на дървен талаж с циментово мляко.Преди полагане на мазилката тези плоскости се шприцват с циментово мляко.Филцова мазилка - има по-гладка повърхност,като заглаждането става чрез филц.Гипсова мазилка-прави се подравняване на плоскостите,нивото на хастара се маркира с дървени трупчета и след това се нанася.Вторият пласт се прави от чист гипсов разтвор,примесен с малко вар.Шпакловки:Варова шпакловки-прави се в/у прястна мазилка,нанасянето на варовото мляко в/у мазилката става с четки баданарки,а заглаждането с шпакли.Гипсова шпакловка.Външни мазилки-от варов-циментов разтвор,съотношение 1:2:6 или 1:3:12 (цимент : гасена вар : пясък)Калканна мазилка-временна мазилка по калканите,предпазва от атмосферното влияние;има само един пласт,който се нанася като хастар.Външна гладка мазилка-на два пласта както вътрешните мазилки,разликата е само в това че разтвора е варо-циментов.Нахвърлена мазилка-втория пласт,приготвен от ралични фракции пясък или филц и различно оцветен се нахвърля чрез зидарски канчета в/у хастара.Пръскана мазилка-втория пласт е от варое-циментов разтвор оцветен или не оцветен и пръскан с метличка.Стъргана мазилка-във втория пласт има мозаячни камъчета и след втвърдяването му се стърже със специални стъргалки.Благородна стъргана мазилка-втория пласт е от гасена вар,бял цимент,мраморен грис,мозаячни камъчета и слюда.Мазилка сграфито-на няколко пласта с дебелина по 5 мм и с различен цвят;при стъргането се разкриват отделните пластове.Сухи мазилки- положени са предварително в/у паната за зглобяемото строителство или облицовка с изкуствени плочи.Каменни облицовки- дебелината на плочите в зависимост от материала и начина производство е м/у 1 и 5 и 12см.Тънките се обработват машинно,а дебелите-ръчно (по-рядко),а дебелината на ратвора е 3-4 см.Плочите се закрепват към стените със специални поцинковани скоби,за по-тънките може и поцинкована тел.След няколко хоризонтални реда междината м/у облицовката и стената се запълва с варо-циментов разтвор.Облицовки от пясъчници русенски камък се закрепват към стените само чрез разтвор.Облицовки от мрамори-чрез медни или бронзови скоби(железните корозират).Фуги-оформянето на междините,става:чрез суха фуга(при сухи зидарии без разтвор и при зидарии с разтвор-камъните се подреждат плътно един до друг така че в/у лицевата страна разтвора не се вижда),вдлъбната фуга(при каменни и тухленни зидарии,само хоризонталните фуги се правят като вдлъбнати,а камъните се редят плътно),изпъкнала фуга(разтвора на фугите се издава извън зидарията)изравнена фуга(разтвора е изравнен с лицевата страна на зидарията).Дървени обшивки-гредореда се обшива отдолу с рендосани раски като маждините им се покриват с рендосани профилирани летви наковани на зъб и глъб

6.Подови конструкции и настилки-предназначението им е да създават удобства при ползването на открити и закрити площи за различни цели.В зависимост от материала,от който са направени се делят на дървени,масивни и еластични.
Дървени настилки-плзват се в закрити помещения,които не са изложени на атмосферни влияния и в които няма влага.Могат да се полагат върху дървени градореди или върху масивни подови конструкции.Делят се на обикновени и паркетни.
Обиновени дървени настилки-правят се от обработени или необработени дъски в зависимост т предназначението им.Делят се на настилки от необработени дъски и дюшеме.
Настилки от необработени дъски-за тавански помещения,временни сгради и като подпаркетна настилка.Дебелината на дъските е 2,5-3см,ширината е от 10 до 16см,наковани плътно една до друга или зарязани на "глъб"Подпаркетната настилка ,както и дъсчената обшивка по покривите се правят с междини между отделните 1,5-2,00см.Чамово дюшеме-Правят се от чамови дъски с дебелина 4см и ширина от 7 до 12 см.Слд рендосването им от едната страна дебелината намалява на 3,6 см.Обработват се на "зъб" и "глъб" и се коват върху гредоред или бичметаПървата дъска се поставя на на около 1,5см от мазилката,обърната към нея със "зъба".След завършване на настилката ръбовете между отделните дъски са заглаждат,а фугите между дюшемето и мазилката се покриват с первази.Предназначението на тези фуги е да позволят на настилката да се свива и набъбва.Когато дървените настилки се правят върху бетонна настилка,под нея се слага дренажен пласт от чакъл(10-15см),който ги предпазва от овлажняване загниване .
Паркетни настилки-Правят се върху дървени или масивни подови конструкции.Отделните дъсчици(паркетини),от които се прави паркетът трябва да бъдат от твърдо дърво-дъб,бук и др.Дебелината на настилката е 18мм.Паркетините се рендосват машинно отгоре и отдолу и се профилират на "зъб" и "глъб" по една от дългите и една от късите страни на паркетината.Паркетните настилки се коват или лепят върху добре подравнени подложни настилки.Подреждането на отделните паркетини се прави на "рибена кост",карета,ленти и др.Освен обикновен паркет се използва и луксозен паркет,предварително монтирани на квадратни пана.
Масивни подови настилки:Задължително се полагат върху масивни подови конструкции,бетонни настилки и бетонни плочи.Делят се на замазки и мозайки.Циментови замазки-имат лошо декоративн въздействие и се използват за покриване на подове във второстепенни помещения като хидроизолаци-с прибавки на препарати за водоплътност;подравнителни настилки -под други настилки и т.н.Правят се от циментов разтвор в съотношени 1:1-1:3.Пазтворът се полага върху добре почистена и намокрена повърхност на конструкцията.Дебелината на пласта е 2-2,5см.Полагат се само в един пласт ,добре подравнен с мастари,след което се заглаждат.За помещения с голямо движение се използват замазки ,в разтвора на които са прибавени твърди материали-твърд пясък или метални стърготини.Няколко дни след полагането им трябва да се предпазват от пряко слънчево нагряване,за да не се напукат.Добре е да се поливат с вода щом разтвора започне да се втвърдява.В зависимост от предназначението циментовата замазка бива пердашена,гланцирана и грапирана.Пердашена-заглажда се с пердашка ,като като се пръска с малко вода.Има дребнозърнеста повърхност.Гланцирана-Лицевата повърхност се заглажда с мистрия,като се прибавят цимент и вода.Има гладка повърхност и се използва при хидроизолации и за настилка в помещения,които трябва прецизно да се почистват.Грапирана-Горната повърхност се валцова с профилирани стоманени валяци,които я правят с грапава повърхност.За рампи ,гаражи и при други случаи при които има опаснст от хлъзгане.
Мозайки:Правят се предимно за закрити помещения.Полагат се в два пласта:хасар и мозаичен пласт.Разтворът за хастара се приготвя от цимент и пясък в съотношение 1:3,размесени с малко вода.Полага се върху предварително почистена и намокрена бетонна основа,подравнява се добре с мастар и се валира.Дебелината му зависи от вида на на мозайката от 1 до 2см.Мозаичният пласт се заглажда прецизно с мистрия.Шлифоването на маозайката се прави ,след като маозаичният пласт е добре свързан.За по-представителни обекти заглаждането на мозайката може да продължи с полиране.При приготвянето на мозаичният пласт могат да се използват бял цимент,различни по големина и цвят камъчета.Правят се различни фигури ,които предлагат големи възможности за разнообразяване видимите повърхност на на мозайката.В зависимост от изпълнението на горния слой и употребяваните материали се получават мозайки с различно въздействие-обикновена,венецианска и бучарди.Обикновена мозайка-горният пласт се прави от цимент и мозаични камъчета,примесени с мраморен грис в съотношение 1:1,5-1:2.Използват се камъчета с различна големина.Направена с обикновен цимент има малко декоративно въздействие и се използва при второстепенни помещения.За представителни помещения се използват обикновена мозайка с бял цимент,оцветена мозайка,фигурна мозайка и др.,те имат по-голямо дек.въздействие.Римска мозайка-оригиналната римска мозайка се прави от мраморен чакъл с различни по цвят и големина фракции.След свързване на разтвора мозайката се бучардисва.След това се прави допълнителната обработка-шлифоване и полиране.Венецианска мозайка-Върху циментов разтвор ,примесен с мраморен грис,се подреждат мраморни плочки с големина 10-15см и с различни очертания.Използват се отпадъчни материали от каменната промишленост.След подреждането фугите се заливат с разтвор.Останалите манипулации не се различават от вече описаните.Плочи от венецианската и римска мозайка могат да се ползват и за някои настилки в селищни паркове.Имат добро декоративно въздействие и добре хармонират на парковата среда.Бучарди-Приготвянето и полагането на разтворите се прави,както при обикновената мозайка.Различно е оформянето на горния пласт,които се бучардисва вместо да се шлифова.Бучардите се използват предимно за стенни плоскости,но могат да с еприлагат и з анастилки с грапава повърхност-рампи,външни стъпала и др.
Настилки от естествени и изкуствени плочи:Те намират приложение както в сградостроителството така и в строителството на зелените площи.Настилки от естествени плочи-в зависимост от това дали се полагат в помещения или на открито се използват плочи с различна обработка-по-прецизна или по-губа.В сградите каменните настилки се правят с прецизно обработени плочи-бичени,шлифовани,полирани.Плочите са с правоъгълни очертания и дебелина 3-3,5см,редят се върху варо-циментов разтвор на сключена фуга.В зелените площи настилките се правят от необработени или полуобработени плочи,рядко прецизно обработени.Плочите се полагат на варо-циментов разтвор върху пясъчно легло.Настилки от изкуствени плочи-бетонни,мозаични,керамични и др.Най-широко разпространени са бетонните плочи и техните разновидности.Те са с размери до 50/50см и дебелина 4-6см;полагат се както настилките от естествени плочи.При разработването на пректи за настилки за организиране на пространството се прави растер(мрежа) или чрез обединяване на плочите в по-едри фигури.

7. Покривни конструкции и покриви.Класификации и елементи на покрива. Покривни форми и наклони. Скатни покриви. Стрехи, корнизи и улуци. Видове плоски покриви. Детайли при покривно озеленяване. Предназначението на покрива е да запази сградата от атмосферните влияния и преди всичко от валежите. Наред с това покривът играе съществена роля в оформяне облика на сградата.
Елементи на покрива: 1Скат: покривна равнина с еднакав наклон. 2Било: най-високата част, вододелът на покрива. 3Капчук: най-ниската хоризонтална линия на покривната плоскост. 4Маия: вододелът при който се пресичат два ската при външен ъгъл. 5Улама: водосливът на два ската при вътрешен ъгъл. 6Стряха: надвесващата се част от дървената конструкция пред външната стена. 7Корниз: надвесващата се част от масивна концтрукция пред зида.
Покривни форми : при всички случай се предпочитат простите форми, те се изпълняват по-лесно и са по-малко уязвими. 1Едноскатен: това е най-простата форма на покрив.използва се за покриване на сгради с малка ширина.по-големите ширини се получва голям надзид и изглежда грозно. 2Двускатен: той също е лесен за изпълнение, няма уезвими места и може да се покриват и сгради с по-голяма ширина.Покривните му плоскости имат правоъгълна форма. 3Четирискатен: Две от срещуположните покривни плоскости имат триъгълна форма , а другите две - тряпецовидна. Използван е много в нашата възрожденска архитектура и е тясно свързана с нейния облик.Капчукът е на едно ниво. 4Засечен двускатен: При този само срещтоположните покривни плоскости имат капчук на едно ниво. У нас е рапространен по долината на река Места. Наклон на покрива: Той се определя от вида на покривния материал. Съгласно БДС164-68.: 1Асфалтова мушама -при масивни покриви- 2.5 - 4 % 2 Асгалтови м. при обикновенни дървени покриви- 4 - 10 % 3Керимиди едноулични(турски)- 40 % 4Керимиди тип мизия- 40 % 5Керимиди тип марсилски- 50 % 6Ламаринени покриви с фалц- 20 % 7Каменни плочи- 30 % 8 Азбесто-циментови плочи- 18 %. При по-големи наклони могат да се използват марсилски керимиди който се връзват с тел,като се пробиват дупки на предварително оставени за целта места, боброви опашки.
Улуци и водосточни тръби: Предназначението на улуците е да обират атмосферната вода и да я извеждат извън къщата или в канализацията, те се поставят в най-ниската част на покриянат полоскост, при капчука.В зависимост от изпулнението те биват висящи и седящи. 1Висящи улуци- използват се за отводняването на покривни конструкции, които завършват със стрехи.Те се закрепват към ребрата на покривната конструкция посредством цинкови скоби от плоска стомана. 2Седящи улуци- поставят се при корнизи, огънати са по формата на скобите, които имат почти правоъгълно сечение, заоблено в долната част. Надулучна пола- прави се от ибици ламарина с ширина 50 см. Подълъчна пола- монтира се задължително при седящи улуци, с нея се обшиват улуците.
Плоски покриви: Те намират широко приложение пори редица предимства: не са пожароопасни, изграждат се от масивни материали , който имат голяма трайност, иамт добри изолацииони качества, не изисква употребата на дървен материал.Разделят се на покриви над отоляеми помещения и над неотопляеми помещения, освен това на ползваеми и неизползваеми. Плоски покриви над отопляеми помещения: 1Ползваемите такива се правят при тераси.Видимия пласт основно е покрит от плочи, мозайки и др.и топлоизолацията е поставена или под или над конструкцията. 2Неизползваемите плоски покриви: не се поставят други пластове и плочки , а се посипва само светъл филц или бели мозаечни камъчета.

8.Врати:Направата на вратите зависи от предназначението и местопожението им.Така например за външни врати се използват предимно ковани конструкции,които са издръжливи на атмосферни влияния.За вътрешни помещения се използват лепени и пресувани,както и врати с плоскости от пресувани дървестни частици.В зависимост от конструкцията си вратите биват:обикновени(ковани и лепени),двойно ковани,таблени,остъклени,гладки-пресувани и др.По броя на крилата сивратите се делят на еднокрили,двукрили,трикрили и т.н.В зависимост от начина на отваряне вратите биват на панти,сгъваеми,врати хармоники,пълзящи и др,а в зависимост от посоката на отваряне биват-леви(при които пантите с от лявата страна) и десни(от към дясната страна на вратата към помещението,към което врата се отваря).Обикновени-Изработват се от летви или дъски,наковани на разстояние или плътно една до друга.Носещата част в конструкцията на тези врати са кушаците,към които дъските се коват или се прихващат на грот.Двойно ковани-са обикновено външни врати от два два пласта-вътрешния е лепен и може да бъде направен и с напречни и надлъжни фризове,а външния е кован.Обикновено и двойно кованите врати се правят най-често само на щок,каса или на щок и каса.Таблени врати-Изработват се на фризове,в които се нанизват таблите.Ширина на фризовете е 10-16см,а дебелинта им е 40-60см.Правят се табли от шперплат,дебел 5-8 мм,или от масивен материалс дебелина 3-4см.Пресувани врати-конструкцията се прави от иглолистен материал(фризове),на която се нанизва скарите от летви,или иглолистни дъски обезсилени фази.Върху тях се залепват конструкцията и скарите чрез пресуване плоскости от шперплат,дебел 4 мм,след което крилото на врата се кантва от всички страни.Кантовете за матираните врати се изработват от твърд дървен материал.Остъклени врати-те се изработват от иглолистен материал и се остъкляват частично или изцяло.Закрепването на стъклата става с дървени лайстни.За да може при подмяна на стъклата да не се наранява дограмата,лайстните се прикрепват към вратата с винтове.Дебелината на стъклото е 4мм.Летящи врати-с тях се затварят помещения(предверия и коридори) в обществени сгради.Биват еднокрили и двукрили и задължително се правят остъклени.Крилата им се закрепват на щок и каса.Пантите са със специални пружини,които връщат вратата в средно положение.Където се срещат двете крила,фризовете се заоблят.
Прозорци и витрини: Големината на прозорците зависи от предназначението на помещението. Силата на светлината се определя освен с лумени и със сотношени м/у площа на прозорците и площа на пода.Съотношението зависи също и от климатичните особенности на страната.Прозорците се монтират на 90 см от нивото на пода. Това определя и височината на прозорците, който могат да имат за горна граница , най-високата точка на помещението - тавана.В зависимост от катовете на остъклените плоскости , прозорците се делят на еднокатни и двукатни.На последък еднокатните се заменят със слепени , който имат по-добри изолацииони качества и изискват по-малко дарвесина.Еднокатни се правят прозорците на временните сгради- складови помещения, витрини, някой вегетационни сгради. За всички останали сгради прозорците се правят двукатни. Броят на крилата на еднокатните прозорци биват: еднокрилни, двукрилни, трикрилни, четирикрилни, прозорци - ветрини, прозорци цветници , балконски прозорци , френски прозорци и др. По начина на отваряне прозорците се делят на : обикновенни с панти и плъзгащи се (хоризонтално или вертикално) Еднокатни прозорци: правят се обикноввено без каса , отварят се навътре . За хижи , заслони прозорците се отварят навън. Двукатни прозорци: Правят се задължително на каса, от иглолистен материал.В долната част на външните крила се слагат дъждобрани. Слепени прозорци : при тях слепените крила са свързани с оковки , който при нужда осигуряват отделянето на двете части. Пройзводството на врати и прозорци в нашата страна и във всички напреднали страни се прави по установени държавни стандарти.(таблици със съответната номерация)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Паркова архитектура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.