Педагогическо изследване


Категория на документа: Други


Югозападен университет "Неофит Рилски"

Факултет по педагогика

Социално-педагогическа характеристика - "Портрет"

Име: Блага Иванова Георгиева
Фак.: 11200321139
Спец.: ПН Педагогика
Група: V
Курс: II

Благоевград 2013
I. Изследването е проведено в ДОВДЛГР "Петър Димитров" с.Първомай общ.Петрич. Източника на информация е преподавател от дома.
II. Борис е третото от петте деца, който С.А. е родила.Съжителства с майка си и с по - голямата си сестра - Магдалена. Бащата на детето е наизвестен. Понякога в жилището пребивава и мъжът, с който майката съжителства на семейни начела - г-н К.Д. .Същият твърди, че е биологичен баща на децата. Борис и сестра му не са посещавали детска градина, не са ходили на училище. Поради липсата на загриженост от страна на майката, децата не са получили никакво възпитание, не спазват никаква хигиена.
Взаимоотношенията в семейството са незадоволителни. По данни на съседи, роднини и хора от селото, в семейството често възникват конфликти , от който в повечето случеи потърпевши са децата.
Борис е настанен в дома на постоянна грижа,което нарушава сериозно връзката с биологияното семейство. В институцията детето е настанено заедно със сестра си Магдалена и това помага за запазване на част от семейната връзка.
Магдалена е по - голяма от Борис,между тях не се забелязва особена близост,но можеби така е по - добре, защото момчето е оставено за осиновяване и в по - късен етап от неговия живот, когато бъде осиновено, една такава близост може би ще има отрицателно влияние относто осиновяването и състоянието на момчето.
Борис, като малолетен е здравно осигурен и има безплатен достъп до личен лекар. Но до момента детето не е водено от майка си при личния лекар по никакъв повод. Не са му направени задължителните имунизации и профилактични прегледи.
Здравословно хранене, лична хигиена,стоматологично здраве,режим на живот: Поради липса на средства, както и загриженост от страна на майката, същата не е осигурявала достатъчно както количество така и качество на храна за детето.Режимът на отглеждане не е съобразен с възрастта и нуждите на детския организъм.Борис не е посещавал стоматолог.
Рискове за здравето на детето: Предвид нечовешките условия в жилището, постоянното безразличие от страна на майката, както и липсата на родителски капацитет, за Борис съществува риск от увреждане на здравното и общо психическо състояние. От проучването и разговорите, проведени с жители на селото,стана ясно, че Борис и сестра му многократно са били обект на физическо насилие, както от страна на майка си, така и от страна на съжителстващия с нея К.Д. . Запознати твърдят, че децата са били принуждавани от майка си и К.Д. да напускат жилището и да нощуват на открито. Всичко това както и недостатъчния контрол отстрана на майката, за малолетния Борис съществува реален риск за живота, здравето и нормалното развитие на детето.
Училищна среда: Борис никога не е посещавал детска градина или друго детско заведение. На училище също не е ходил.
Приятелски кръг: Момчето е затворено, необщително и най - често недобронамерено към околните. Избягва да разговаря, дори когато му задават въпроси, отговаря трудно и с нежелание. Няма изграден приятелски кръг и близки отношения с връстници.
Социална интеграция: Семейството на Борис живее с социална изолация. Не е прието нито от местната общественост, нито от ромския етнос, към което се отнасят. Не вземат участие в социалния и културния живот на общността. Не се включват в обществено полезни дейности. Поради девиантните си прояви, Борис е отбягван от връстниците си. Жителите на селото не гледат на него с добро око.
Семейни и социални отношения:
Момчето има развито чувство за принадлежност към семейството.
Борис познава близките и роднините си по майчина линия, но повечето от тях нямат добро мнение за него и избягват контактите с детето.
Семейството не отбелязва собствени празници като рожденни и именни дни, годишнини и др. У детето няма издрадено отношение към ценности. Представите за добро и зло не са точно деференцирани.
III. Образователно - възпитателни детерминанти:
Успех от училище: детето никога не е посещавало училище или друго учебно заведение.
Майката изразява чувства на радост, мъка и привързаност, но на сина, тези чувства са чужди. Не проявява привързаност нито към майка си, нито към сестра си, нито към друг близък;
Взаимоотношенията между Борис и майка му, която е единственият по - значим за него възрастен, не са задоволителни. Той не я уважава, не й се подчинява и няма никакъв респект от нея. Често между тях възникват конфликти, които майката "решава" с физическо насилие.
Поради занижен контрол и липса на заинтересованост от страна на майката, у децата не е формирано чувство за отговорност.Не са им налагани определени правила, който да спазват. Незнаят значението на думата "труд".
IV. Психо - социални детерминанти:
Няма съответствие между календарната и психическата възраст на момчето. Липсват му елементарни познания за живота и заобикалящата действителност. Трудно осъществява диалог. Разполага с ограничен речников запас от думи. Не може да чете и пише, не познава буквите и цифрите. Всичко това говори за изоставане в когнитивното развитие на детето. Няма изградени елементарни навици - битови, хигиенни и др. Не може да направи преценка за своя образ, да се самоопредели.
Момчето е много затворено и необщително. Не е свикнало да споделя с никой преживяванията и проблемите си. При среща с непознати е склонен да бяга.
Борис не е възпитан да спазва правила и норми, както в семейството, така и в обществото. Не се подчинява на никого, въпреки че често търпи физически наказания.Борис е известен в селото със своето девиантно поведение и прояви на необособена агресия. По данни на много от жителите на селото, момчето замерва хората с камъни, закача се и се бие с децата,чупи прозорци и т.н.т. Близки и съседи се оплакват, че многократно са го залавяли да краде в домовете им.
V. Прогностични очаквания, насоки за работа:

Потребности
Мерки за дейност
Очаквана промяна
1.Здравни и физически потребности
На детето да се осигури личен лекар и стоматолог.Да има подходящ дневен режим и хранене.Изнасяне на беседи на здравна тематика.Подсигуряване на лични вещи,пространство и време. Допълнителни занимания със спорт за по добро физическо здраве.
Детето да придобие по - добри навици за грижа към себе си и здравето си. Да се научи да пази личните си вещи.Да разбере нуждата от спорт и благоприятното му влияние върху здравето.
2.Безопасна
среда и повишаване благосъстоянието
Запознаване с плана за евакуация и основните правила за движение. Беседи за рисковете за здравето от цигари и алкохол. Беседи за рисковете от пожар.
Детето да усвои основни правила за безопасен живот.
3.Емоционални и
поведенчески потребностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Педагогическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.