Петстепенният подход на оценка


Категория на документа: Други


Петстепенният подход на оценка
Петстепенният подход първоначално е разработен от Франсин Джейкъбс и той признава многостепенното използване на оценката. Петстепенният подход на оценка държи на това всеки план на оценка да отразява характеристиките, потребностите и интересите на програмите и участниците. Той приема програмите като развиващи се организации и провежда процеса на оценка постепенно на пет степени като започва с получаването на описателна, съсредоточена върху процеса информация за програмите на техния начален етап. И стига до определяне ефективността на програмите на следващите им етапи.
Петте степени на оценка при този модел са:
Степен 1: Оценка на потребностите
Степен 2: Контрол и отчетност
Степен 3: Анализ на качествата и разясняване на програмата
Степен 4: Постигане на резултати
Степен 5: Определяне на ефективността
Тези пет степени се сравняват в зависимост от целите на оценката, аудиторията, предполагаемите задачи и примеерни данни. които изследователите очакват да получат.
- от целите на оценката разбираме причините поради които ние планираме провеждането на оценката;
- от въпросите на изследването определяме параметрите и метода на изследване;
- аудиторията и обществеността са индивидите и групите, които ще се възползват от резултатите на изследването.
В първата степен на оценката се определят потребностите на програмата и се определя изходната точка за отчитане на данните, според които ще може да се измерят постиженията на участниците.
Във втора степен може да се направи точно описание на програмата т.е. кого обслужва, какви услуги предлага и колко струва.
В третата степен се анализират получените данни, търси се подкрепата на клиентите и персоналаза да се определи дали степента на обслужването е в съответствие с обещаните услуги.
В четвърта и пета степен вниманието е насочена върху това дали програмата е оказала някакво въздействие върху потенциалните потребители и най - вече върху клиентите. В четвърта степен се използват обикновенни изследователски планове за да се измерват успехите в постигането на краткосрочни цели. В последната пета степен се използват експериментални методи за да се определи влиянието на програмата за постигане на дългосрочни цели.
Петстепенният подход на оценка едновременно внедрява традиционните възгледи за оценка и е предназначен също така да дава информация, която ще е полезна при приемането на решения за програмата и общата политика, а на последните етапи за да определи изпълнява ли програмата своите обещания и в каква степен.
Успоредно с това Петстепенният подход на оценка се разграничава от това, което смятаме за традиционен начин за провеждане на оценка. Първо - Петстепенният подход на оценка се използва широко и включващо определение за оценка т.е включва определянето на потребностите, планирането на програмата, действията свързани с контрола, проучването на клиентите и резултатите от изследванията като методи за оценка. Второ - този подход по същество е количествен и качествен при условие, че процесът на свързване на програмата с оценката е дълъг и с течение на времето ще се задълбочава и изменя. Трето - той има широк спектър на целите при провеждането на оценката също така и наличие на различни потребности за оценка в резлични моменти от време. Четвърто - Петстепенният подход на оценка дава възможност за разясняване на програмата, при условие, че се осъществява постоянен контрол и оценка на програмата и може да бъде повтаряна в зависимост от промените в средата или в самата програма.
Оценката на програмата е по - особен случай в приложните изследвания. Тя обикновено се прилага в контекста на утвърдени програми и техники на намеса.Но също така всички етапи описани по горе в приложното изследване също се отнасят към планирането на оценката.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Петстепенният подход на оценка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.