Петте принципа на дизайна


Категория на документа: Други


Петте принципа на дизайна

Движение:
Има две неща,които трябва да се вземат предвид, когато се занимавате с движение във вашия уебсайт, естествените движение на очите в сайта и движението, което авторът на сайта създава . Всяко от тях може да бъде повлияно от това как авторът използва елементите на дизайна в уебсайта.
По навик ние започваме да разглеждаме даден текст от горния ляв ъгъл. Започваме да четем от горната част и се движим хоризонтално по страницата, отляво надясно, отгоре надолу. Същият навик по естествен начин се прилага, когато гледаме една уебстраница. Читателят автоматично ще погледне към горния ляв ъгъл на текста в страницата.Там е мястото, където се намира заглавието. След това читателят следва първия хоризонтален ред на страницата. После автоматично ще се премести надолу по страницата към втория хоризонтален ред,който привлича вниманието му. Окото отново ще следва хоризонтално втори ред. Най-накрая читателят ще се върне обратно към лявата част на страницата и ще позволи на окото си да потърси надолу по нея още информация. Този модел на движение на окото създава формата на F. Първото движение от горната лява част по страницата е най-горното стъпало на F. Второто движение по страницата създава второто стъпало на F и най-накрая движението на окото надолу надясно създава стъблото. Други разновидности на този модел на движение включват модел Е и обърнат модел L.
Това движение на окото казва на уебдизайнера, че информацията, която ще привлече читателите към останалата част от сайта, трябва да бъде поставена на видни места. Тези области ще бъдат горния ляв ъгъл на текста и левия край на страницата. Уебдизайнерът може допълнително да привлече вниманието на читателя, като използва цвят, различни стилове и получерен шрифт.
Втория тип движение е създаден по-директно от дизайнера. Чрез употребата на форми, линии и цветове той може да създаде йерархия. Йерархията е начинът , по който дизайнерът предава важността на идеите на читателя.При използването на форми дизайнерът може да избере да включи идеята с най-малка важност в малък кръг,а идеите от нарастващо значение-в малко по-големи кръгове. Естественото движение на очите е да изберат една посока и да я следват .Окото може да започне с по-големия обект , да следва преминаването към по-големите обекти и да поеме по обратния път.С която и да е от двете посоки читателят ще има чувството за йерархия,докато идеите преминават от един кръг към друг. Линията може също да се използва, за да насочи погледа на читателя в определената посока в рамките на уебсайта. Окото по естествен начин ще следва линията,която свързва определени елементи на сайта.

Баланс на композицията
Балансът е разпределението на елементи впространството, а в случая с уебдизайна това е разположението на елементи в рамките на уебстраницата.Мислете за обекти, които са по-големи или по-тъмни,като за тежки,докато по-малките и по-бледи обекти са по-леки.Вижте любимия си уебсайт и се опитайте да откриете типа баланс,който е използван. Има три основни типа композиция.
Симетричната композиция ще създаде уебстраница с равни тежести от всяка страна на линията, която е начертана, която е начертана вертикално по средата. Това е същия тип симетрия , която се появява толкова често в природата.
Асиметричната композиция изисква повече планиране от уебдизайнера. В тази техника дизайнерът балансира обекти на страницата чрез разпределение на размерите и цветовете им. Няколко обекта с по-малък размер и по-леко оцветени могат да бъдат балансирани чрез един по-голям и с по-тъмен цвят на другата страна на страницата.
Кръговата композиция е просто поставяне на обектите в кръг около една централна точка. Този метод помага да фокусираме вниманието на читателя, тъй като всички обекти сочат към центъра на кръга.
Подравняването може да ви помогне да използвате баланса при създаването на вашия уебсайт. Това е ориентация на елементите един към друг.Подравняването най-често се използва за текст, но същата идея може да се приложи върху изображения , както и други елементи. Има четири основни типа подравняване: ляво, дясно,центрирано и двустранно.
Първият и най-често изпозлван тип подравняване е лявото. Тъй като четем отляво надясно, лявото подравняване е естествено зас нас. Дясното подравняване е точно противоположното.То се среща в арабската култура, където текстът се чете отдясно наляво. Третото подравняване е центрирането, което често виждаме да се използва при заглавия. Четвъртото подравняване изравнява текста в левия и десния край и най-често се открива в списания и вестници. Нарича се двустранно подравняване.

Близост
Близостта е мярка за разстоянието между обектите и посланията,които се изпращат чрез него. Близостта може да се използва, за да ни помогне да определим йеархия чрез поставяне на идеи със сходна важност.Разделянето на обекти може да покаже, че те са напълно различни. Чрез употребата на близост уебдизайнерът експериментира с използването на бяло пространство или области без текст и изображения. По-малката употреба на бяло пространство внушава по-голяма връзка между обектите, докато бялото пространство създава по-голямо разпределение между тях.
Помислете за използването на бяло пространство в писането. Началото на нов параграф предоставя бяло пространство и показва на читателя,че информацията се променя и преминава към следващата тема. Погледнете любимия си уебсайт и вижте как се използва близостта.
Близостта може също така да демонстрира връзка между частите и цялото.Идеята за това как частите се отнасят към цялото е известна като Гещалт теория. Тя твърди, че цялото е по-голямо от сбора на частите.Прилагането на тази теория в уебдизайна в предаването на една идея , отколкото ако визията и текстът бяха отделно. Двете заедно по-добрепредават идеята.
Повторение:
Уебдизайнерът може да използва принципа на повторение,за да се акцентира върху една идея или изображение. Често изпозлван начин за повторение е свързването на една идея или дума с графика.
Друга техника е повторната употреба на даден цвят. Цветовете и оформянето в различни страници на уебсайта също трябва да се повтарят. По този начин добавяте елемент на приемственост и казвате на читателите , че са все още в сайта , създаден от същия автор.

Единство

Последният принцип на дизайн е единство. Единството е същата идея като Гещалт теорията,която казва,че цялото е по - голямо от сбора на частите.Единството е начинът,по който дизайнерът обединява всички части (цвят,форма, линия,текстура и типография), което води до последователност , за да оформи крайния продукт.
Близост и повторение са два принципа, които играят важна роля за създаването на единство в рамките на един уебсайт. Чрез използването на близостта дизанерът поставя заедно нещата,които са свързани . Чрез повторението придава на сайта следователност. Погледнете любимия си сайт. Докато сърфирате из него, забележете дали дизайнерът повтаря цвят и оформление в страниците, Ако е така, значи той е създал единство чрез повторение на цвета и оформлението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Петте принципа на дизайна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.