Питър Дракър - Да управляваш себе си


Категория на документа: Други


ПИТЪР ДРАКЪР - Биография

Най-великият теоретик на мениджмънта, починал е на 11.11.2005 г. На 95 годишна възраст. Той почива в дома си в Клермънт, щата Калифорния.

Той е признат за създател на теорията на организацията и управлението. Написал е 39 книги и над 100 статии. Има множество преведени книги на български език. Като например "Новите реалности", "Практика на мениджмънта" , "Ефективният ръководител" и много други.

Той е възможно най-известният автор по мениджмънт на нашето време. Почитан е като висш проповедник на управленската фиилософия. Тоий пише на ясен, стегнат и прям език.

Неговите интереси и идеи обхващат целия спектър на менидж - мънта - от етикета до технологията, от икономическата теория до мениджмънта на знанието.

Дракър (който всъщност Петер Друкер ) е роден във Виена на 19 ноември 1909 г. В семейството на адвокат. За известно време работи като финансов журналист във Франкфурт на Майн, след което се връща в Австрия. По-късно се премества в Лондон и работи като банкер. През този период се запознава с велият британски икономист Джон Мейнард Кейнс. През 1937г. Питър Дракер заминава към Ню Йорк и над 20 год. Преподава стопанско управление във висшата школа по бизнес на Ню Йоркския университет.

От 40-те год. На миналия век се посвещава на писането. Неговото интерактуално пътуване може да се раздели на 3 фази:
- Ранните му книги по икономически теории, като "Краят на икономическия човек" (1939г.), " Бъдещето на индустриалният човек" (1942г.) , " Концепция за корпорацията" (1946г.)
- Книгите по мениджмънт , написани между 50-те и 70-те год. , като " практика на мениджмънта" (1954 г. ), "мениджмънт за резултати" (1964г.), " Ефективния ръководител" (1966г.), " Мениджмънт, задачи, отговорности, практики" (1974г.)
- Книгите по философия, които той започва да пише в средата на 70-те, като "Невиимата революция" (1976г.), "Управление във време на големи промени" (1995г.)
В първата фаза Дракър се концентрира върху природата на стопанското общество и новия свят, който възниква в началото на 20-ти век. " Краят на икономическият човек" се занимава с възхода на тоталитаризма и някои възможни ответни реакции от страна на свободния свят . " Бъдещето на индустриалният човек" извежда на преден план тезата, че индустриалното и свободното общество, модат да съществуват заедно, че те са съвместими и взаимно се допълват. Според Дракър пълната отговорност във всеки мениджмънт е да се произвеждат задоволитени икономически резултати - печалба. Втората е да работи по начин , койта е добър за обществото, без да се опита да го нагърби със задачите на обществото.

За Дракър благосъстоянието и свободата са абсолютно необходими за пълноценен живот, а еното без другото е несъвършено и непълно.Свободния пазар е този който предлага най-добрите възможности и за двете. В следващата фаза Питър Дракър се задълбочава в механизма на пазара и прави детайлно изследване на корпоративната организация вземайки "Дженерал Моторс", като пример за модерна компания. Той изселдва под микроскоп начините по които се представят корпорациите и техните мениджъри " концепция за корпорациите" е класическо изследване на "Дженерал мотърс" във времето , когато тя е най- голямата компания в света. Книгата и до днес остава модел за такова изследване. Това е началото на Втората фаза в творчеството на Дракър.

Той започва да гледа на мениджмънта ,като професия и научна дисциплина. "Практиката на мениджмънта" е неговия първи опит да дефиле. Мнозина смятат тази книга за най-добрата която той е написал. В нея Дракър въвежда своите полярни доктрини - мениджмънт преследващ цели и мениджмънт преследващ резултати. В следващата си книга "Мениджмънт за резултати", той доразвива тези два принципа.

Есенцията за философията на Дракър за мениджмънта намира цялостен израз в "Мениджмънт - задачи, отговорности , практики".Тук той казва,че машините никога не биха могли да заместят живителната искра, която идва от мениджъра. Мениджъра е този който вдъхва живот на предприятието . Първостепенната задача на мениджъра е да използва ресурсите и да създава продукция. Второстепенната му задача е да ръководи и контролира. Пишейки за отговорностите на мениджъра, Дракър е ясен и категоричен в убежденията си , че социалните измерения на работата никога немогат да бъдат доброволни или пренебрегнати. Според него "социалната отговорност" трябва да бъде подкрепена от корпорацията за нейният търговски успех.

Друг принос на Дракър е ролята , която той възлага на мениджъра в областта на маркетинга.

От 80-те год. Дракър прокарва път към развитието на мениджмънта на знанието. В началото на 20 век задачите на мениджърите е да контролират усилията на многобройна и нискоквалифицирана работна сила. В края на столетието , работната сила е по-малоброна , но по-добре образована ( по-интелигентна). Това обуславя съвсем различен стил на управление.

Дракър има уникално предимство да е свидетел и на двете тенденции. В третата фаза на своето творчество Дракър се отклонява от основните аспекти и елементи на мениджмънта и се насочва към въздействието на бизнес администрацията в/у обществото.

Въпреки , че идеите на Дракър не винаги са били напълно новаторски неговата способност да комуникира и синтезира се оказва недостижима. Подходите му се използват и до днес в големи Американски корпорации.

ТЕМА : Да управляваш себе си - Питър Дракър

1.ОСНОВНИ ВЪРОСИ НА ЛИЧНОСТТА - Човек е всестранно развита личност. Познава безброй много неща, всеки ден опознава и неограничен брой други такива . Нуждата от това всеки да опознае себе си се изразява в по-късният етап на живота ни , когато ще се наложи да се самоуправляваме. Това е 50-годишния период , през който ще полагаме труд. Това наше самоуправление го правим с цел подобряване на способностите си, увеличаване на знанията ни и повишаване на трудовите ни способности.
1) Какви са силните ми страни ? - Добре е човек а познава способностите си, това играе основна роля в приспособяванетоо и откриването на работа. Повечето от нас са обедени в какво са добри, но обикновено грешат. Трябва всеки да си знае мястото.Единственият метод , чрез който човек може да си направи най-правилната и точна преценка за възможностите си е чрез "АНАЛИЗ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА" (FEETBACK ANALISIS). Този метод е бил измислен още през 14-ти век. По-кусно е използван от Йезуитите и Калвинистите. Достигат голям успех. Малко от членовете на тези общества неуспяват. Тази процедура за доста кратко време може да покаже къде сме силни и къде уязвими. Чрез нея можем да избегнем пропуските си и да се възползваме от силните ни страни. От тук следват някои заключения:
- Концентрирай се върху силните си страни
- Усъвършенствай ги
- Не бива да се подхожда арогантно към останалите науки към които си некомпетентен, а да наблегнеш на тях за да постигнеш по-добри резултати.
- Показва ни къде да не се развиваме има безбро много сфери в които сме неспособни за развитие.
- Да не губим време във безполезно отделляне на внимание на науките чужди за природата ни. Това намалява трудоспособността ни и ефективността на положения труд.
2) Как работя ? - Начинът на работа , както и силните страни на човек е индивидуален. Той отразява личността. Личността се изгражда още преди човек да започне да работи. Начинът по който работи е даденост, както сферите в които е добър или не. Те полежат на моделиране но не и на тотална промяна. Достигат и по-добри резултатати в работата, не само , като работят в това в което са добри, а и по начина по който са свикнали.
3) Какъв тип съм - читател или слушател ? - Важно е всеки да знае към кой от двата типа спада. Малко са тези които се отнасят и до двата. Това незнание обаче може да доведе и до вреда.
4) Как уча ? - Методите са няколко. Едни са по-практични други не.
- Чрез записки - начинът на Бетовен
- Чрез разговаряне - Дженерал Мотърс - Алфред Слоун
- Чрез чернови
- Учене с практика
Този е най-лесно овладяван компонент от всичките на самоопознаването. Обикновено всеки знае сам отговора на въпроса "Как уча ?" . Ключът е в прилагането на наученото. Друг важен компонент необходим за успешно свършване на работата е как понасяме напрежението. Важно е също и да знаем дали сме малка единица в голяма фирма или голямо число в малка.Важна е и дилемата дали да вземам съвет или да давам . Макар, че и двете са взаимно свързани и жизнено важни.
Извод : Бъди себе си , не се променяй. Това няма да подобри ситуацията и крайния резултат. Но работи усилено и не върши работата по неприсъщ за теб начин.
5) Какви са моите качества ? - Това е последният въпрос, на който всеки трябва да си отговори, за да даде правилна оценка на себе си.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Питър Дракър - Да управляваш себе си 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.