План-конспект на регламентирана обучаваща ситуация в 3-та възрастова група


Категория на документа: Други


Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Педагогически факултет

Дисциплина:
Изобразителна дейност
в
детската градина

План конспект
на

регламентирана обучаваща ситуация
3-та възрастова група

Изготвил:Диана Колева
І-ри семестър,магистър,задочно,
ПУНУП-ИПО,
Фак.№1342754171
Проверил:доц.д-р.Д.Балкански

Варна

2014

Образователно направление: Изобразително изкуство
Възраст на децата: Подготвителна група
Тема:Пано"Делфинариум"- колективна апликация
Образователно ядро:Декоративно апликиране и изобразително творчество
Интегративни връзки: с образователни направления- Социален свят и Природен свят
Изобразителни материали: темперни бои, пастели, цветни хартии, природни материали- сухи листа, клонки; солети, готови плочки от тесто;лепило.
Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията- да разполагат детайлите, да допълват композицията с интересни материали и детайли
Предварителна подготовка:

Децата са ходили на екскурзия до град Варна и са посетили Делфинариума.Запознали са се отблизо с тези чудати животни,разяснено им е подробно всичко,свързано с тях.Техните физически особености,техния темперамент,ж който децата сами са се убедили. Децата са били силно впечатлени от това наблюдение и дълго след това говорили за него.

Няколко дни преди провеждането на ситуацията на децата се припомня за тази екскурзия и за впечатленията им от Делфинарум Варна. Извършва се беседа, разглеждат се и се анализират илюстрации, картини и снимки направени на място,при делфинчетата- от индивидуалното и от груповото им шоу.Последните се оставят за няколко дни в занималнята за индивидуално разглеждане от децата за още по-пълно възстановяване на спомените и впечатленията им.

Ход на ситуацията:

Звучи мелодия, която децата са слушали при наблюдението на делфините.Децата веднага отгатват откъде познават тази мелодия. На статив пред тях има картина(графика) на Делфинариума,включваща и "усмихнатите" делфинчета. Учителят им казва, че другите деца от детската градина са разбрали на какво интересно място са ходили на екскурзия и те също искат да го видят.Тъй като нямат възможност да отидат на екскурзия до там, учителят предлага да изработят пано на Делфинариума(чрез апликиране) и да покажат и разкажат на другите деца за самото място и неговата магия и радостта,която носи.

Провежда се кратка и емоционална беседа.Припомнят се впечатленията и преживяванията от съвместното наблюдение.Учителят предлага на децата да работят колективно като се разделят на две групи.Договаря се и се решава коя група ще апликира индивидуалното шоу и коя груповото шоу.Съобразно това се избира цвета на основата, върху която ще работят.За индивидуалното шоу- основа от светло син,бял и светло сив цвят, а за груповото по-тъмно сиво,както и тъмно синьо,по малко бяло. Заедно с учителят се обсъждат цветовете, които преобладават и се виждат в едното и другото шоу.Уточняват къде ще разположат делфинчетата,къде вълничките.

Учителят показва как да получат сивия цвят(с темперни бои) за ( чрез смесване на бяла боя с черна, като бялата е повече).

Върху масичките са подредени различни материали: цветни хартии, сухи листа клонки (наблюдението е проведено през есента), солети, готови плочки от тесто за изработване на двореца и стените.

Уточнява се разположението на основата- широката част на листа.Децата се разпределят за конкретната самостоятелна работа. Те се договарят кой коя част ще работи.По време на работата звучи мелодията от Делфинариума.Децата изрязват, подреждат, уточняват и след това започват да лепят върху основата.Учителят през цялото време наблюдава, насочва, дава съвети за чисто изработване.

След залепването паното се оцветява в подходящите цветове с темперни бои, пастели.Ако времето не достигне за довършване,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на регламентирана обучаваща ситуация в 3-та възрастова група 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.