План-конспект за 4-ти клас по физическо възпитание и спорт


Категория на документа: Други


Второ упражнение: ИП разкрачен стоеж, ръце встрани. 1. Лява ръка напред, дясна горе, наклон вляво. 2. ИП. 3.Противоравно на 1. 4. ИП.
Трето упражнение: ИП тилен лег, ръце горе. 1.Повдигане ляв крак напред, снемане дясна ръка до напред. 2. ИП. 3. Противоравно на 1. 4. ИП.
Четвърто упражнение: ИП колянна опора, ръце изпънати напред 1. Повдигане лява ръка и десен крак горе. 2. ИП.
3. Противоравно на 1. 4. ИП.
Пето упражнение: ИП стоеж, ръце долу. 1. Подскок разкрачка встрани, повдигане ръце напред. 2. ИП.
3.Подскок разкрачка, повдигане на ръце горе. 4 ИП.
Шесто упражнение: ИП стоеж, ръце напред. 1. Повдигане лява ръка горе, изнасяне десен крак в дясно. 2 ИП. 3. Противоравно на 1. 4. ИП.

Престрояване в колона по един

9 мин

1 мин

2-3 пъти

2-3 обиколки
2-3 обиколки

9 пъти

9 пъти

9 пъти

9 пъти

8-10 пъти

9 пъти

Правилно телодържание. Поздрав.

Ритмично дишане, лек наклон на тялото, ръцете свободно се движат покрай тялото, свити в лактите.

Изправено телодържание. Едновременно изпълнение. Обтегнати ръце.

При наклона стъпалата не се местят, краката са обтегнати, ръцете също.
При повдигане краката са обтегнати. Правилно дишане. Поемане на въздух в ИП.
Обтегнати ръце и крака.

Дишането не се задържа. Ръцете обтегнати.
Едновременно изпълнение.

Погледът следи движението на ръката. Ръцете и краката са обтегнати.
О
С
Н
О
В
НСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект за 4-ти клас по физическо възпитание и спорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.