План за сестрински и акушерски грижи


Категория на документа: Други


РУ "Ангел Кънчев"
Факултет: Обществено здраве и здравни грижи

Курсова работа
По: Философия въведение в сестринските и акушерски грижи
Тема: План за сестрински и акушерски грижи.
Студент: Пламена Пламенова Илчева
Специалност: Акушерка
Група: 94А
Фак. №: 139312

Проверил:.................... .......................

Доц. Е. Желева ас. К.Велчева

План за сестрински и акушерски грижи

........................................................................................................................................
/име презиме фамилия/

Възраст................,ЕГН......................................,Номер л.к.......................................
Местоживеене...............................................................................................................
Месторабота.........................................,Професия......................................................

Семейно положение..................................

Дата и час
Планиране на сестрински и акушерски грижи
Подпис на пациент
Изпълнение на сестрински и акушерски грижи
Подпис на лекуващата акушерка
Оценка на сестрински и акушерски грижи
Подпис на старша акушерка
6-8ч.
16-18ч.
Измерване на температура

Алгоритъм за измерване на телесна температура в аксиларната ямка/ ингвиналната гънка/ чело и слепоочие/ ухо/ устната кухина и ректума

Алгоритъм за измерване на телесна температура в аксиларната ямка
1. Взема информирано съгласие на пациента
2. Измива и дезинфекцира ръцете си
3. Подготвя необходимите пособия в табличка - индивидуален термометър, съд със спирт 70 градуса, съд с памучни тампони,хирургически инструмент,часовник,син химикал,температурен лист,съд с дезинфекционен разтвор,ръкавици,бъбрековидно легенче
4. Придава необходимото положение на пациента- седнало или легнало
5. Подсушава аксиларната ямка ,чрез лигнин или марля
6. Поставя термометъра в най-дълбоката част в аксиларната ямка, с чувствителната част на устройството правилно към тялото, така че да прилепне плътно
7. Притиска ръката на пациента плътно до гърдите му, така че да се образува добре херметически добре затворено пространствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План за сестрински и акушерски грижи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.