Планиране на мрежите


Категория на документа: Други


- LAN-to-LAN връзка

-VPN

- E- търговия

Потребителски класове:

Напр.ADSL Basic,ADSL Gold, VDSL, SDSL-Средни предприятия и SDSL-малки предприятия
4
5

6 ТРАФИК, ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

База за ефективно оразмеряване на мрежата

Трафична интензивност :
• Съотношение на периода от време на заемане към целия период
• За група от устройства броя на едновременно заетите устройства за даден период от време
• Произведение на броя на повиквания по средно време на заемане
Единица : Ерланг (Erl)

Видове трафик:
Предложен (постъпил) - всички опити за изграждане на връзка
Обслужен - завършил с разговор трафик

Трафик, класическо приложение

Circuit-Switched Services

Пример:
αorig = 0.05 Erlang for Voice in PSTN
αorig = 5 Kbit/sec for VoIP

Трафик на абонатна линия (главен пост)

7 ТРАФИК, ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП
Permanent Services
Elastic Services
Real-Time CBR/VBR Services

Основен параметър - скорост на достъп (bit rate, bandwidth)

Permanent - условно постоянна скорост на достъп, съотношение максимално изисквана скорост(от максималния очакван брой абонати)/скорост на достъп (contention ratio), компресиране (overbooking, oversubscription)

Elastic - скорост на достъп на връзката; гарантирана честотна лента; средна честотна лента за ниво "предаване"; трафик (Erlangs) и загуби (%) за ниво "сесийно"

Real-Time CBR/VBR - изисквана скорост / средна скорост и върхова скорост; трафик (Erlangs) и загуби (%)

Пример :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на мрежите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.