Планиране на мрежите


Категория на документа: Други


8
9 ТРАФИЧНА МАТРИЦА

База за ефективно планиране на мрежата са трафичните данни между всеки два възела

Такива трафични данни се представят във форма на трафична матрица

Обикновено при широколентов достъп се работи с набор от трафични матрици - по една за всяка услуга

Прогнозиране на трафична матрица

Оценяване на общия трафик

Ако абонатите не могат да бъдат разделени в категории със съответен абонатен трафик, бъдещият трафик може да бъде изчислен по формулата :

Където, N(t) и N(0) са брой абонати за бреме t и 0 (в настоящият момент)

Прогнозиране на трафична матрица

Разпределение на трафик точка до точка

Хомогенно разпределение

За изчисляване на трафика точка до точка могат да се приложат различни формули

Общото правило е да се вземе предвид нарастването на абонатите в двата възела и да се приложат определени теглови фактори

Разпределение на трфика точка-до-точка

Метод на Круитхов (Kruithof double factor method)

Приема се че настоящите стойности са известни, а също и бъдещите суми по редове и колони

Процедурата е да се нагласят индивидуалните A(i, j) по такъв начин, че да съответстват на сумите по редове и колони

A(i, j) се променя в

Където, So е настоящата сума а S1 е новата сума за индивидуален ред i или колона j.

10

11 ОПТИМИЗАЦИЯ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЪЗЛИТЕ

12 МОДЕЛ С АБОНАТНИ ЗОНИ

=>

Опростен метод за оптимизация на местоположението

Базира се само на стойността Sj на мрежата за достъп :
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на мрежите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.