Планиране на мрежите


Категория на документа: Други


За оптимални местоположения

(XE,YE) частните производни

на функцията на стойността

C= Sj по отношение на XE и YE
са равни на нула :

За случай с едно местоположение, за XE получаваме:

частната производна зависи само от разстоянието .

13 МОДЕЛ С АБОНАТИ РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪЗЛИ

Решава се комбинаторен проблем

Изчислява се стойността на мрежата , C, за всички възможни комбинации и се намира решението с най-ниска стойност
C = Cmin

за n възела и N централи n! комбинации

(n-N)! N!

Напр. n=200, N=10, Comb=200!/(190!x10!)

14 ПЛАНИРАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

15 ДЕЙНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПАЗАРА :

* Дефиниране на пазара
- класове услуги
- класове потребители
- плътност
- период на планиране
* Прогнозиране на развитието му
- тарифи
- пазар
* Напасване на потребностите (абонатите)
- карти
- зони на обслужване
- импорт/експорт на потребности (абонатите)
* Резултати
- карти
- таблици и графики

Примери на планиране на пазара :

16 ДЕЙНОСТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА
* Моделиране на технологиите
- инфраструктураСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на мрежите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.