Плоско шлифовъчната машина ШПХ 31


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО И УРЕДОСТРОЕНЕТО

На Мария Иванова Тикова 83 гр.
Спец. ИД факултет МФ

Задача: 1
Скица (чертеж, рисунка) на плоско шлифовъчна машина.

Плоско шлифовъчна машина ШПХ 31
- ОБЩО УСТРОЙСТВО НА ПЛОСКО ШЛИФОВЪЧНАТА МАШИНА ШПХ 31
Към тялото 1 е закрепена стойката 2. По вертикалните й направления се премества шлифовъчният супорт 3 за осъществяване на вертикално подаване. В супорта лагерува вретеното на шлифовъчния диск 4, извършващ главното движение на рязане. Заготовката се поставя върху надлъжна маса 4 , която се движи по направляващи в кръстата шейна 5. Последната се премества по напречни направляващи, изработени върху тяло 1 на машината. Така заготовката извършва две подавателни движения - надлъжното и напречното. Третото подававане се осъществява от шлифовъчния диск заедно с шлифовъчния супорт. Хидравличният агрегат 6 за надлъжното и напречно подавателно движение е изнесен извън машината и се свързва с изпълнителните елементи чрез гъвкави тръбопроводи.

- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Плоско шлифовачните машини са предназначени за окончателно обработване на равни (плоски) повърхнини, канали и профилни повърхнини с една праволинейна образуваща линия. Шлиоването може да се осъществи с периферията (хоризонтално вретено) или с челото (вертикално вретено) на абразивния диск. Първият начин е по- ниско производителен, но качеството на шлифованите повърхнини е по- добро, затова се предпочита в единичното и серийно производство. Вторият начин е по- производителен, но качеството на повърхнините е по- ниско, затова се предпочита в голямосерийното и масово производство.
Плоско шлифовъчните машини се произвеждат с правоъгална или кръгла маса, с хоризонтално или вертикално вретено.

- НАЧИН НА РАБОТА

Технологични схеми при плоско шлифоване
Главно е въртеливото движение на шлифовъчния диск, което се извършва със скорост Vc . Подавателните движения са две или три. При плоско шлифоване с периферията на диска те са: - наптечно обхождане на повърхнината ; - надлъжно обхождане на повърхнината; - вертикално подаване за задаване на дълбочината на рязане, а при шлифоване с челото на диска: - надлъвно обхождане на повърхнината; - вертикално подаване за задаване на дълбочината на рязане. От това следва, че сложността на машините, ползващи двата начина, е различна.

- ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛОСКО ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА ШПХ 31
Основните технически данни на българската плоско шлифовъчна машина ШПХ 31 са:
1
р-ри на работната маса, mm
200x630
2
най-големи р-ри на обработвания (l,b,h) детайл
200x630x350
3
най-голямо надлъжно преместване на масата, mm
710
4
обхват на скоростите на надлъжното движение на масата , m/min
1,0÷25
5
най-голямо напречно преместване ма масата, mm
245
6
обхват на автоматичните прекъснати напречни подавания, mm за ход
0,5÷8
7
обхват на автоматичните непрекъснати напречни премествания, mm/min:
- За заточване
- За бърз ход

0,050,250
1,5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плоско шлифовъчната машина ШПХ 31 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.