Подвижни телевизионни станции. Особености при външни снимки.


Категория на документа: Други


Подвижни телевизионни станции. Особености при външни снимки

Когато даден сценарий включва снимки на открито се използва подвижна телевизионна станция (ПТС). При нея продукционното студио е разположено в превозно средство и може да бъде закарано и развърнато на обекта, където ще се снима. Такава продукция обаче изисква заедно с ПТС да бъде осигурено
- електрозахранване за производствените мощности
- осветление
- запис върху носител на видеосигнал, или средства за предаване към телевизионния център или предавател
- помощни звена, като гримьори, реквизит т.н. с възможности за работа на открито.

За електрозахранване на производствените мощности може да се използва потребителската мрежа, ако има възможност за включване към нея. Освен това, директорът на продукцията трябва да уговори заплащането на използваната електроенергия, тъй като една продукция е доста разхитителен консуматор на електроенергия, особено когато става дума за допълнително или нощно осветление. Много често обаче трябва да се снима на място, където въобще няма подведена електрическа мрежа и захранването трябва да бъде осъществено чрез собствени агрегати. Те са обикновено задвижвани с дизелов двигател електрически генератори, монтирани в товарен автомобил и придружаващи продукционния екип и ПТС. Някои модерни ПТС имат и вградени генератори.
Осветителните тела и кабелите към тях също така се превозват отделно и придружават ПТС.
За запис се използват или вградени в ПТС, или монтирани в отделен автомобил видеозаписни устройства. С намаляване размерите на професионалните видеозаписни устройства днес те обикновено се монтират в ПТС. Много често се налага в комплекта на видеозаписната техника да бъде включено устройство за възпроизвеждане със забавено движение.
Когато предаването е директно в ефир се налага свързване с ефирното студио на ТV комплекс, или непосредствено с предавателя. Тази връзка се осъществява чрез преносими радиорелейни станции, чрез които сигналът се пренася обикновено във вида, в който ще се предава към съответния консуматор.
Съвременните преносими станции (наричат се често линии) са компактни, могат да се пренесат в помощната кола към ПТС (снимката вляво), но трябва да се държи сметка къде могат ва "влязат" в радиорелейната мрежа на страната.

Високочестотният сигнал на радиорелейната мрежа се разпространява по права линия с пряка видимост и мрежата е изградена на този принцип. У нас има радиорелейни станции на следните възвишения:
- връх Ботев
- вр. Виден край Кюстендил
- Петрохан
- билото Карандила над Сливен
- Връх Ореляк в Пирин
- Аида край Хасково
Радиорелейната мрежа е построена така, че да може да поеме предаден сигнал от подвижни релейни станции в следните градове:
- по река Дунав - Видин, Русе, Силистра
- в Дунавската хълмиста равнина и северозападна България - Враца, Ябланица, Правец, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Шумен, Разград, Добрич, Варна
- в Южна България - Боровец, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян, Ямбол, Хасково, Кърджали, Слънчев Бряг, Бургас.

Когато се планира външно предаване, трябва да се има предвид тази мрежа и възможностите, които тя дава за пренасяне на сигнала, т. е. пряка видимост към една от изредените станции. Организатор на този вид връзка с телевизионния комплекс е у нас Българската телекомуникационна компания.

Модерните ПТС могат да осигуряват и спътникова връзка към ТV предавателя, но за България това е въпрос на бъдещето - поне доколкото се отнася за Националната телевизия.

Самата подвижна телевизионна станция трябва по размер и възможности да съответства на поставената цел. За малки продукции тя трябва да бъде разположена в автомобил с обща товароподемност до 7.5 t, така че да могат да се превозят камерите, стативите и кабелите, със сравнително добра проходимост и динамика на придвижването. Такива са например колите, които се използват за спътниково предаване на новини (англ. SNG, Satellite News Gathering). Такава кола е дадена на фигурата:

На покрива на колата е поместен предавателят и антената за спътникова връзка с телевизионния комплекс и директно предаване на сигнала. Тук посредник се явява организацията, която администрира космическите връзки в страната, у нас също така БТК.

Когато става дума за актуални информационни продукции, които обикновено се снимат с камкордер, колкото по-малка е колата, толкова по-динамично могат да бъдат отразени набелязаните обекти. Този вид продукции се нарича на английски ENG, Electronic News Gathering, а колата носи наименованието РТС - репортажна телевизионна станция. Тук колите трябва да бъдат с голяма маневреност и проходимост и много малки по размер, защото трябва да могат да проникват дори в трудно достъпни места в центровете на градовете. Такава малка кола е напр. Smart на немския концерн Daimler-Benz:

Големите продукции изискват и големи автомобили, в някои случаи дори до влекачи с отделими ремаркета, в които се разполагат апаратните и апаратурата. На снимката е дадена голяма ПТС, която може да се използва за отразяване на театрални постановки, концерти на закрито, текущи спортни събития и др. подобни от този мащаб. Такава станция обикновено е съоръжена както продукционно студио с камери, смесители за звук и видео, устройства за запис, и разполага с отделни помещения, наречени видеорежисьорско и звукорежисьорско, снимки от каквито са дадени под снимката на колата.

Особено значимите спортни събития налагат да се разполага с цял парк от подвижна техника за отразяването им. В него влизат: ПТС с видеоснимачна техника с видеорежисьорска част, звукова техника със звукорежисьорска част, видеозаписна техника, генератор на символи, кабина на говорителя (обикновено се използва шофьорската кабина); видеомонтажна кола; кола с устройства за възпроизвеждане със забавяне на изображението; спътников предавател; кола с озвучителна техника.
Всъщност, колата с озвучителна техника е необходима и при концертни продукции, когато много често се налагат снимки на "play back" - т. е., когато се снима изпълнителят, който в момента не изпълнява, но имитира изпълнението под звуците на вече направен звукозапис.

Обзавеждане и възможности на ПТС

Репортажни телевизионни станции

Технологията при РТС е изключително опростена. Снимането е еднокамерно, става с камкордер, който записва непосредствено заснетия материал. Обработката на материала и начинът на включването му в програмния блок става на постпродукционния етап в студийни условия, където се ползва носителят от камкордера. РТС разполага с ограничен екипаж - много често двама души, репортер и оператор - поне в случая на използване на кола Smart.. Единият от двамата управлява колата, обикновено това е операторът. Осветлението се монтира от оператора или е свързано с камерата. Ако е с повече от две места, колата може да се кара от трето лице, което съчетава задълженията на осветителя. Звукът се записва от микрофон, който се включва към - или е вграден в - камкордера.
Камкордерът се появява като производствено средство в телевизията в 80те години на 20 век, когато фирмата Sony разработи и предложи на пазара професионални касетни видеомагнетофони от стандарта Betacam. Те работеха с лента 1/2", монтирана в касета, като за репортажни цели бяха разработени миниатюрни касети с продължителност 20 min, и съответни преносими камери с вграден записващ механизъм от същия тип. Този вид производствени мощности бързо завоюваха пазара и доведоха до революция в информационните предавания. Репортерите можеха вече да попадат навсякъде, където се е случило нещо интересно, и да го заснимат с камкордер. Новините станаха кипящо звено, където се тича из коридорите, материалите от последната минута, току що донесени от поредната РТС, се монтират бързо и влизат дори във вече подготвената емисия, само и само съответната ТV компания да бъде първата, която ги е поднесла на зрителите си, или, ако не е първата, то поне да не е последната. Това особено важеше за комерсиалните ТV кoмпании, които се издържат от приходите от реклами, а там е много важно какво е съдържанието на новините, оттам и гледаемостта, а и цената на рекламното време. По-нататъшното развитие на техниката и технологията беше много благоприятно за камкордерите, защото носителите се промениха, станаха цифрови, и понастоящем може размерите на камкордера да бъдат съвсем малки в сравнение с първообраза от началото на експлоатацията му като производствена мощност.
На снимката е представен съвременен камкордер с цифров носител.

Визьор
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подвижни телевизионни станции. Особености при външни снимки. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.