Покривни конструкции


Категория на документа: Други


ПОКРИВИ

1. Общи положения

Покривът е горният завършек на сградата, който осъществява защитата ѝ от атмосферни влияния. Задължителен елемент на покрива е наличието на хидроизолация, а над отоплявани помещения се добавят още пластове за топлозащита. Покривното пространство може да бъде използваемо или неизползваемо, което от своя страна е достъпно или недостъпно.

1.1. Класификация

Основната класификация на покривите става по следните признаци:
● Според наклона на покривката:

- наклонен (скатен) покрив, при който се различават полегат покрив (4-150), нормален покрив (15-350) и стръмен покрив (над 350);

- плосък покрив с наклон до 40 (7%).

● Според материала на конструкцията:

- дървени покриви;

- метални покриви;

- масивни покриви.

● Според начина на отводняване (фиг. 1 а):

- покриви с външно отводняване - прилагат се предимно при наклонени покриви;

- покриви с вътрешно отводняване - за плоски покриви.

● Според формата на покривните равнини (отнася се за наклонен покрив - фиг. 1 б):

- Нормален (обикновен покрив) - има равни покривни повърхности, всички с еднакъв наклон.

- Мансарден покрив - отделните покривни равнини са с различен наклон, за да се използва по-добре покривното пространство.

- Шедов (трионообразен) покрив - използва се при много широки сгради, тъй като осигурява горно (покривно) осветление.

- Заоблен покрив - при него водата се оттича по криви повърхнини - сводове, куполи, както и техните комбинации.

1.2. Части на покрива

Покривът има следните части (фиг. 1 в)
- покривна конструкция;
- покривка;
- стряха, корниз или борд;
- надстройки;
- отводнителни елементи.

Покривната конструкция има задача да поеме всички товари на покрива и да ги предаде на опорите, които най-често са носещите стени или скелетът на сградата. Освен собственото си тегло и това на другите части на покрива (покривка, надстройки, стрехи и др.) покривната конструкция поема натоварване от сняг, вятър, хора, обзавеждане, оборудване и т.н., което зависи от вида на покрива и степента на неговата използваемост.

Покривката (фиг. 1 г) служи за непосредствена защита на сградата срещу атмосферни вади. Тя се носи от покривната конструкция, но в някои случаи може да бъде самоносеща се.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Покривни конструкции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.