Полиграфът и анализът на речта


Категория на документа: ДругиЗащо толкова успешно се използва полиграфът за разграничаване на "лъжа" от "истина" в твърденията на хората?

Първо, защото с него се разбира и при много необичайни ситуации, кой реално е извършил или не е извършил негативно действие.
Второ, полиграфският метод превъзхожда стандартите за разкриване на истината чрез невербален (мимика, жестове) и вербален анализ. Последните методи трудно се стандартизират и усвояват от специалистите, а, от друга страна, по-лесно се усвояват схемите за противодействие и контрол от заподозрените лица.Полиграфският метод установява с изключителна прецизност и яснота, кой дял на вегетативната нервна система е преобладаващ при значим въпрос- симпатиковият (активност, стрес) или парасимпатиковият (отпускане, възстановяване). Активността на симпатиковия дял на вегетативната нервна система прецизно се изчислява в зоната на въпроса на полиграмата, при който изследваният има реакция.
Трето, вегетативната нервна система е "автономна", т.е. не се контролира от висшата нервна дейност.Никой не може да потисне стреса, когато реално е извършил негативното деяние, възпроизвеждано от въпроса. Например, когато има реакция на кардио следата в зоната на въпрос, при реално извършено негативно действие (престъпление, измама, злоупотреба и т.н.) тя е причинена от стреса, свързан със страха от евентуалното разкриване на истината.От друга страна, изследваният не може да прояви стресов модел реакция на въпрос за негативно действие, което реално не е извършил.Разбира се, трябва перфектно да са спазени процедурите на изследването и да са неутрализирани всякакви възможни опити за контрамерки!

Има ли хора, които могат да излъжат детектора?

Дори и полиграфистите биха се страхували, ако някой добър полиграфист ги подложи на проверка за някакво негативно действие, което са извършили, макар и да познават добре метода и методиката. Какво остава за хората, които за пръв път се сблъскват с този метод!?За да се сведат до минимум контрамерките, е задължително полиграфиста да познава моделите на контрамерките точно толкова добре, колкото и стрес моделите на "лъжата". Трябва задължително да се прави видео и аудио запис, които при нужда да може да се анализират, а също така да се използват повече допълнителни канали, за да може да се повиши надеждността на оценката.

Експертизата от детектора на лъжата не се използва като доказателство в съда или там където се използва,все още няма важна тежест в процеса.

Библиография:

http://www.polygraphbg.com/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Полиграфът и анализът на речта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.