Политическа идеология на християндемокрацията


Категория на документа: ДругиВеликотърновски университет ,,Св. Св. Кирил и Методий''

Курсова работа

На тема: Политическа идеология на християндемокрацията

Изготвил: Проверил:
Биляна Л. Василева

ас. М. Гализова
Ф.№ ПА-447

Стопански факултет

Специалност:

Публична администрация- I курс

Велико Търново
2014

Съдържание:

* Увод.

* Възникване и същност на християндемокрацията

* Личността

* Гражданското общество

* Солидарност

* Субсидиарен принцип

* Справедливост и свобода

* Демокрацията

* Общинна демокрация

* Етапи в развитието на християндемокрацията

* Християндемокрацията и Европейската интеграция

Увод

Политическия консерватизъм възниква като теоритично направление.Появата му довежда до създаването на идейната дихотомия либерализъм-консерватизъм.В новото време тя предопределя политическите нагласи и предпочитания на избирателите,води до появата на двете партии - либералната и консервативната и в крайна сметка става основа на двупартийната политическа система.С възникването на организираното работническо движение и неговите партии- социалистически и социалдемократически горната дихотомия придобива следния вид : консерватизма се замества от либерализма, а мястото на либерализма се заема от социализма.Доколкото социализма като идеология възниква исторически в лоното на либерализма, то двете идеологии се рзличават главно в средствата, методите и по характеристиките на социалната си база и избиратели и на обществения идеал.В католическа Европа(Италия) и в зависимост от периода на осъществяване на идеала "нация-държава" ,това създаване на самостоятелна национална държава на съответната нация - цел на национализмите през 19 век, както и в централната и югозападната част на континента отличаващи се със смесено присъствие на католическата и протестантската деноминация, отбелязаните тенденции демонстрират различия.Това е историческото място на "пробива" на християндемокрацията.

Възникване и същност на християндемокрациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политическа идеология на християндемокрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.