Политически аспекти на сигурността


Категория на документа: Други


ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА

Съдържание

Вместо увод стр .2

Глава І. Сигурността като политически проблем……………………………….

§1. Политическа глобализация………………………………………………стр.4
Глобализиране на международната политика. Суверенитет и взаимозависимост. Национални интереси
в глобалната епоха.

§2. Модели на политическо управление в глобалната епоха………………стр. 21..
Стратегически последици от глобализацията. Управление в преходния период. Новият

интервенционизъм.

Глава ІІ. Политическата стабилност………………………………………………

§1. Власт и политика……………………………………………………… стр.41
Дефиниране и функции на политиката. Власт и общество. Легитимна и легална власт.

§2. Авторитаризъм и тоталитаризъм…………………………………………стр.49
Политическа система и политически режим. Характерни черти на авторитаризма. Тоталитарният
политически режим.

§3. Модерната демокрация……………………………………………………стр.56
Либерална демокрация. Права на човека. Нелиберална демокрация.

§4. Политическа стабилност на политическите режими……………………стр.64
Политическата стабилност. Политическа стабилност на автократичните режими. Политическа
стабилност на демократичните режими.

Глава ІІІ. Фактори на стабилността в политическата сфера

§1. Политическо представителство и баланс на интересите……………… стр.74.
Политически партии. Групи за натиск. Лобизъм.

§2. Консенсусна политическа култура ………………………………… … стр.87.
Характеристики на политическата култура. Консенсус в демократичната демократическа култура. Модернизация и политическа култура.

§3. Политическият конфликт…………………………………………………стр.102..
Понятие за политически конфликт. Етапи в развитието на политическия конфликт. Предотвратяване и регулиране на политическия конфликт.

§4. Консолидирана демокрация………………………………………………стр.118.
Параметри на консолидираната демокрация. Преодолимите препятствия. Гражданско-военните отношения

в консолидираната демокрация.

ВМЕСТО УВОД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически аспекти на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.