Политически имидж. Същност и характеристика.


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
гр.Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

"По политически маркетинг"

НА ТЕМА:

"Политически имидж. Същност и характеристика"

Изготвил:К.Митева
Фак.№1168025

Съдържание:

1 Понятието "политически имидж"
1.1 Исторически корени
1.2 Дефиниция на понятието
2 Характеристика на политическия имидж
2.1 Подходи и правила за формиране на политическия имидж

В съвременните общества изграждането на приемлив политически имидж е едно от решаващите условия за спечелване на изборите.Този имидж се формира по специални правила, които днес са задължителни за политическите партии, ако искат да наложат позитивния образ на своите кандидати в публичното пространство. Но модерният политически имидж не е възникнал самоцелно, а има и своя предистория през вековете, благодарение на която се стига до сегашните имиджови пракрики в политиката.

1. Понятието "политически имидж"

Политическият имидж започва да се разглежда от началото на ХХ век, когато наистина се появяват и първите по-сериозни опити за неговото публично изграждане.

1.1. Исторически корени

Първите начални прояви на политическия имидж могат да се търсят още преди новата ера, когато политиката възниква като социален феномен.Тогава начинът за убеждаване на хора бил съвсем друг в сравнение с използването на сегашните модерни техники, но не по-малко вярно е и това, че именно в зората на човешката цивилизация се откриват и симптомите на бъдещия политически имидж.Такъв е примерът с Древна Индия, където е имало специално назначен човек от краля, който е отговарял за контактите му с хората, което всъщност не е нищо друго освен "раждането" на ранната политика (публична) комуникация.

Тези кълнове на политическия имидж в античността обаче най-напред се зараждат чрез политическата комуникация между гражданите и властния елит, както е било в Древна Атина.Там особено се е котирало политическото слово, което достига своя връх в ораторските речи на античните мислители, положили основите на изящното политическо красноречие .Точно отбелязване прави проф. Минчо Семов - едно от най-забележителните постижения на античната политическа мисъл и практика е откриването на избирателния механизъм като формула за определяне на длъжностните лица, при която в основната избирателна процедура е родът или териториалната община, в която той обикновено се разполага.

По подобен начин стоят нещата в Рим, където избирателната процедура има широко приложение.В Атина и Рим право на участие имат само гражданите или само тези, чиито родители са пълни граждани на Анита. Те са вписани в списъка на демотите на 18-годишна възраст след решение и под клетва, че кандидатите за граждани са достигнали съответната възраст, отговаряща на закона.

Независимо от факта, че това са първите несъвършени белези на демокрацията, може да се каже, че именно те създават всички обективни предпоставки за изграждането на общоприемливи политически образи, което между впрочем е и ставало още тогава.Съществуват факти, които дават основанив на специалистите да смятат, че Калисфен е един от първите професионални имиджмейкъри на политическите лидери и държавници.

Форми на политическата комуникация могат да се намерят и в обществения живот на Античен Рим, които датират по полотическата дейност на всемогъщия император Цезар.

През цялата Средновековна еппоха не се забелязват почти никакви значими постижения, трасиращи нови върхове в развитието на политическата комуникация и имидж. Силен тласък за по-нататъшно усъвършенстване на политическите комуникации дават няколко съществени факти, появили се в началото на т.нар. Ново време, един от които е развитието на печетарството в Европа. И още : в размирните години на Великата френската революция се открива т.нар. Бюро за пропаганда, което е на подчинение на Министерството на вътрешните работи и с помоща на което се преследва формирането на желано обществено мнение чрез пропагандирането на новите политически идеологии.

В областта на публичната комуникация изключителен талант притежава Н.Бонапарт, който изгражда съвършена за времето си система за въздействие върху хората, включваща почти всички тогавашни средства-вестници, бюлетини, манифести и пр. Всички те са насочени към една цел - "създаване на позитивен имидж на императора " за спечелване на симпатиите на милиони хора.

От значение е да се отбележи, че още през 1807 г. Томас Джеферсън използва термина " връзки с обществеността" , защото смята, че без конструктивни отношения между властта и обществеността не е възможна реализацията на каквато и да е политическа демокрация.

И все пак много преди "старата" Европа да се пробуди за имиджмейкърска дейност, американецът Самюел Адамс-един от лидерите на революцията демонстрира ефективността на редица техники и методи на връзките с обществеността, влизащи в арсенала и на съвремения PR, като: създаването на организация, която да оглави кампанията и да обедини хората; използването на символи, оказващи емоционално въздействие; използването на лозунги, представящи сложните проблеми в опростен вид чрез употребата на лесно запомнящи се стереотипи; организирането на събития, които привличат вниманието на обществеността, провокират дискусии и насочват общественото мнение; изпреварването на опонента -излагане на собствената интерпретация за събитията, така че тя да бъде възприета като първата и единствено правилна позиция; постоянното използване в хода на кампанията на всички възможни канали за влияние върху общественото мнение, за пропаганда на нови идеи и убеждения и др.

Тези техники на общуване с населението действително са били много ефективни особено когато малко по-късно са започнали дискусиите за същността на Американската конституция.

1.2. Дефиниция на понятиетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически имидж. Същност и характеристика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.