Политика и публична власт


Категория на документа: Други


аристокрация;
демокрация.
На първо място отдава много голямо значение , но пряко обвързва закона със силата, принудата. Особено в разсъжденията си за армията, войската- " Няма добри закони, там, където няма добра войска и там , където има добра войска - там са добри законите" - против е наемната войска, тъй като не е достатъчно надеждна.
Важно средство на политиката е религията, но за него тя не е базова основа на обществото, а инструмент за по-ефикасно управление на поданиците. Явно е бил свидетел на огромните пороци, царящи в католическата църква. Дори допуска, че християнството може да се преобразува и да служи на интересите на държавата ; в противоположност на богословите,Макиавели твърдо отделя политиката от морала.Политиката е особена сфера на човешката дейност, която си има свои закономерности и те трябва да бъдат осмислени и изучени, като се опира на целта , на практиката, а не да ги извеждаме теоретично. Този подход към изучаване на политиката и държавата е грамадна грачка напред. Най-известен е с това, че не само отделя политиката от морала, но и в някаква степен ги противопоставя, според него, постъпките на политиците не трябва да се оценяват от морална гледна точка, а по постигнатите резултати. Държавата се създава и се съхранява само чрез сила. Методи за осъществяване на властта са :
хитростта;
коварството;
измамата
Макиавеи съветва държавните дейци да не бъдат верни на даваните обещания : "Разумният владетел не може и не бива да остане верен на своите обещания ако това вреди на неговите интереси и ако са отпаднали причините, които са го накарали да направи такова обещание"
При това всички тези коварства, вероломства, жестокости, трябва да се правят така, че да не подбиват авторитета на върховната власт. Затова и думата МАКИАВЕЛИЗЪМ е символ за политическо коварство. В същото време в по-широк план в идеологията на Макиавели са обосновани програмните идеи на новото време :
неприкосновеност на частната собственост;
безопасност на личност и имущество;
Републиката като най-добра държавна форма;
Подчиняване на религията от страна на политиката
Затова не е странно , че тези негови идеи са доразвити и от следващите идеолози. Макевиализмът далеко не са само практически указания , а има и сериозни теоретични идеи.

ВЪПРОС 12
ПОЛИТИКО-ПРАВНИТЕ ИДЕИ ПО ВРЕМЕТО НА РЕФОРМАЦИЯТА

Реформацията - масово обществено движение - 16 век в страните от Западна и Централна Европа
"РЕФОРМАЦИО" от лат - означава промяна, преобразуване
По своята дълбога съвкупност това е движение срещу основните постулати на католическата църква. Център на реформацията са Германия и Швейцария
Свързва се с името на професорът по богословие Мартин Лутер - 1483-1546 г. При ежедневната си работа с църковните текстове стига до идеи, които се разминават с практиката на католическата църква от неговото време.
През 1517 г. - решава да даде публичност на своето съгласие, излага го в писмен вид и го обосновава теоретично с една от най-осъдимите практики на църквата през Средновековието - "продажба на индулгенции" - това е и един писмен документ, който опрощава греховете.
В цели 95 тезиса излага своето несъгласие с тази практика и ги заковава на вратата на една църква.
Следват теоретични диспути с други богослови, но не могат да постигна компромиси и Лутер окончателно скъсва с Рим и ВАтикана. Той смята, че цялата йерархия на католическата църква, монашеския институт, обредите и ритуалите в католическата църква нямат основа, не са част от истинското християнство. Само това, което има пряко потвърждение в Библията, може да бъде свещенна истина. Всичко останало в религиозната област е дело на човешкият ум, страсти и слабости и може да бъде подхвърлено на рационална критика и преценка.
Освен това Лутер отстоява идеята за самостотелност на държавата по отношение на църквата. Службата на свещенника е само разпространяване на божите слово и поучаване на християнството, всичко останало е дело на държавата. Дори духовниците са длъжни да се подчиняват на държавата в другите си дейности.На територията на Германия избухва война между католици и лутерани, която завършва с мир през 1555 г. Няма победител, но лутерианството спечелва победа - то бива признато като алтернатива на католическата вяра. Редица немски княжества и градове го приемат в разлини варианти.
Тези части от християнската общност, които са се отцепили от католицизма, се наричат "ПРОТЕСТАНТИ". Князът имал право право да решава религиозността на своите поданици. Няколко князе изпращат "протест" до ВАтикана, срещу това право и от там се наричат ПРОТЕСТАНТИ.
В ЛУТЕРИАНССТВОТО преобладава критиката, но на мястото на отхвърленото трябва да дойде нещо друго, то не е единно, а множество различни направления. Или те са си християнство, но с много големи разлики.
Едно от тези "Разклонения", което е по-известно като КАЛВЕНИЗЪМ, по името на Жан Калвин. 1509-1564 г - основава в Женева своя църковна община, тя се управлява от изборен орган. Интересен е с това, че има много силен етичен привкус. Калвиновата етика става символ за цялото протестантско направление в християнската общност. Такива са : култът към етичността и трудолюбието;
безусловната честност в деловите отношиения;
вярност към дадената дума;
спазване на договорните взаимоотношения - стабилност;
личен аскетизъм
Били са реална отличителна черта на протестантската общност поне определено време. И дори някои голеи учени /напр. Вебер Макс/ твърдят, че именно протестантската етика представлява ДУХЪТ НА КАТОЛИЦИЗМА. Съвременният капитализъм се развива най-възходящо 17-18 век, където е господстваща протестантската религия /Англия, Холандия, САЩ/ и Вебер смята, че реалното приложение в живота на горните етични норми пряко съдействат за буржоазното развитие на капитализма.
Католическата църква се опитва да вземе мерки срещу факта, че от нейната общност отпадат милиони хора. Едно от най-ефективните средства за борба срещу тях стават т.нар. "общества на Исус", основано от испанския аристократ Игнаций Лойола, което скоро, чрез папска була прераства в монашески орден на ЙЕЗУИТИТЕ / 1540 г/ боен отряд на войстващата църква. Негова особеност, в сравнение с другите монашески ордени е това, че те не се изолират от обществото. Те остават в обществото, основно правилото им е максималистична клетва за послушание - краен и решителен отказ от собствена воля - пълно подчинение на началника на ордена - Лойола , един от най-големите фанатици в историята. "Ако Църквата твърди, че това, което виждаме бяло е черно, ние веднага трябва да се съгласим с това" Подчиненият гледа на своя началник като на Христос - дори да иска от него извършване на смъртен грях- той трябва да го извърши!!!
Все още съществува, но не е същото като преди "Целта оправдава средствата" е йезуитска максима. Те чрез тези похвати успяват донякъде да спрат протестантството. Техните интриги и убийства на държавни глави предизвикват широко недоволство, и дори понякога и ВАтикана ги е забранявала.

Въпрос 13
ПОЛИТИКО-ПРАВНОТО УЧЕНИЕ НА ЖАН БОДЕН

Французин, юрист - 1530-1596 г. Участник в "Генералните щати"; Най-известното - ШЕСТ КНИГИ ЗА ДЪРЖАВАТА
Пръв формулира и обосновава идеята за суверенитета като съществен признак на държавност - "Суверенитетът това е абсолютната и постоянна власт на държавата над своите граждани и поданици". Висша и независима власт, както вътре в страната, така и в отношението с чуждите държави. Суверенитет означава независимост на държавата /в сл. Франция/ от римския папа, германския император и всяко друго държавно образование. Суверенитетът кеато върховна власт включва в себе си :
правото да се издават и приемат закони;
правото да се обявява война и сключване на мир;
правото да се назначават длъжностни лица;
правото да се секат монети - парична единица;
правото да се установяват мерки и теглилки;правото да се събират данъци
Първостепенна роля Боден отдава на формата на държавата. Той отхвърля делението на правилни и неправилни държави от античността. Тъй като то е дълбоко субективно, няма обективен характер. Ако в една държава има власт на един човек , неговите привърженици ще я нарекат монархия, а противниците му - тирания. Същността на нещата е в това, на кого принадлежи суверенитета - реалната власт.
Крачка напред - отхвърля наличието на смесен тип държава - такова не можие да съществува, защото няма как поравно да се подели властта !!! Според него, във всяка една конкретна държава един от тези елементи има решаваща власт и той определя формата на държавата като цяло!
Разглеждайки различните форми, Боден смята, че различията идват от историческите и природни особености на дадена страна. Например на Север живеят храбри народи и силни войски, на Юг - процъфтява ума. В Средата - разум и справедливост, а на Юг - религията. Спекулативни размишления. От тук определя формата на държавата, която се предпочита /предопределя/
Отнася се отрицателно към "демокрацията", нарича народа "гологлав звяр, лишен от разсъдък"Не одобрява и аристократичната държава - според него сред аристокрацията има малко умни хора, има борби за власт, раздори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политика и публична власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.