Политика и публична власт


Категория на документа: Други


За най-добра форма счита МОНАРХИЯТА
Отхвърля идеята за изборна монапрхия, с аргументи, че в периода на изборите ще властват раздори и междуособици. Според него изборният монах няма да се грижи за общото благо, тъй като има несигурност в бъдещето - той ще се грижи за личните си интереси.

ВЪПРОС 14
ПОЛИТИКО-ПРАВНИТЕ ИДЕИ НА РАННИЯ СОЦИАЛИЗЪМ. ТОМАС МОР
Англичанин, 1478-1535, юрист, адвокат, парламентарист, длъжности в кралската администрация
Книгата УТОПИЯ - възгредите на Мор за идеалната държава. Написаното под формата на диалог - моряк разказва за своите пътешествия из различни страни и до осдтров Утопия
ДВЕ ЧАСТИ:
Първата част - рязка критика на съвременната обществено-политическа обстановка в Англия. Той смята крайните мерки на властите срещу крадците и скитниците за безсмислена жестокост. Остро поставя въпроса за причините за тази престъпност. Според него най-главната е частната собственост и произхождащите противоречия между богати и бедни, между личност и общество.
Втората част - описват се учрежденията и нравите на остров Утопия, намиращ се в НОВИЯ СВЯТ
Там има общност на имуществото и всеобща задължителност на труда.
УТОПИЯ е федерация от 54 града, разположени на острова. Най-високо стои СЕНАТ, с по трима представители от всеки град . Той обсъжда общите проблеми. Устройството и управлението на всеки един от градовете са идентични. Всеки гад има по 6 000 семейства, а всяко семейство - от 10 до 16 възрастни. Всяко семейство се занимава с определен занаят, а със селското стопанство се формират по-големи селски семейства, където всеки жител на града работи задължително не по-малко от две години.
Длъжностните лица са изборни - градски - СЕНАТ, който се избира от учените. Всеки гпад има избираем Княз, като неговата длъжност е доживотна, ако междувременно не бъде заподозрян в установяване на тирания. Шест часов работен ден, широка веротърпимост, много и различни секти и религии.
Навсякъде, където е възможно държавата се стреми да управлява без забрани. Оригинални са ръзсъжденията за правната система, тъй като няма частна собственост- престъпленията са малко, споровете са малко и затова не се нуждае от обширно законодателство. Санкционната система в наказателното право е против смъртното наказание, за тежки престъпления препораъчва задължителна обществена работа. Той говори за превръщане на престъпниците в "роби", но в друг смисъл, за определен срок. Интересни детайли в тази посока - робите да са приковани към "златни вериги" - за да се възпитава презрение към скъоценните метали и парите.; принудителното робство е хуманно наказание, от което обществото има полза.Книгата донася огромна слава на Мор в Англия, по-скоро заради острата критика. Скоро след публикуването, Хенрих 8 го прави свой приближен и до ЛОРД КАНЦЛЕР /на-високата административна длъжност/
Последните години от живота на Мор са тежки , Хенрих Осми има голям конфликт с Ватикана, Мор напуска, но Хенри го обвинява в държавна измяна и Мор е екзекутиран, обявен е като мъченик в католическата вяра.
През 1886 г. е провъзгласен за свете.

ВЪПРОС 15
ТОМАЗО КАМПАНЕЛА - ИТАЛИАНСКИ МОНАХ 1568-1639
Продължава идеите на Мор. Голяма част от своя живот прекарва в затвора - 27 г., / по време на владеенето на Испания върху Италия - участник във въстания срещу Испания/
Тук написва ГРАДЪТ НА СЛЪНЦЕТО, повлияна от УТОПИЯТА , пак е остров, няма частна собственост, всички се трудят в съответствие с природните си склонности, а трудът е почетно занятие. Отлики - осъжда робството, няма задължиткелни работи
Животът е подчинен на груб аскетизъм и уравновиловка - всички са еднакви - храна, дрегхи, военен строй
Неговата държава се отличава от всичко известно до тогава в политическата мисъл. Три принципа:
Главните задачи на новата държава са организацията на правителството и разпределение на благата;
В управлението значителна роля имат учените. Пример: начело на града стои върховен управител - СЛЪНЦЕ - всестранно образува в областта на всички науки, изкуства, занаяти. Има трима съуправители - за военното дело, развитието на науката, селското стопанство и възпитателните дейности;
Два пъти месечно се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на всички граждани над 20 години и всеки може да се "оплаче" от държавното устройство.
Предлаганото е съчетание между демокрация и управление на учени-експерти.
Има право - малко на брой закони - кратки и ясни. Процес - бърз, устен, открит. Основен източник на доказателствен материал са свидетелите, тъй като "Животът е колективистичен"
Как да се стигне до този град обаче е съвършенно неясно.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политика и публична власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.