Политика за сигурност на казино в курортен град


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС"

Учебна дисциплина:
"Информационни аспекти на сигурността"
ТЕМА:
"Разработване на политика за сигурност на казино в курортен град."

Разработили: Проверил:
Млеченков

гр. Шумен
2014 г.
Съдържание

Задание.................................................................................3
Увод....................................................................................4

Глава първа: Описание на обекта за защита.
1. Структурна архитектура на обекта - сгради, помещения, функционално предназначение...............................................5
2. Стандартни, законови и нормативни изисквания за сигурността на обекти от този тип............................................................... 7
3. Дефиниране на активите за защита, заплахите и рисковете.............9

4. Обособяване на зони за сигурност...........................................12

Глава втора: Обявяване и ранжиране на рисковете и заплахите за обекта, анализ на риска и обосноваване на типовете средства и практики за изграждане на политика за сигурност.

1. Обявяване и ранжиране на заплахите и анализ на риска...............14

Таблица за ранжиране...........................................................15

2. Предложение на средства за сигурност....................................17

Глава трета: Документ по политика за сигурност.
1. Изисквания и структура на документа по Политика за сигурност....20
2. Предложение за Политика за сигурност на казино в курортен град..21

Приложения:...............................................................................................26

Използвана литература............................................................................34

ЗАДАНИЕ

Тема: "Разработване на политика за сигурност на казино в курортен град"

Цели:

1. Да се изучат особеностите при създаване и оборудването на казина и условията за тяхното функциониране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политика за сигурност на казино в курортен град 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.