Политики на Европейския съюз


Категория на документа: Други
К У Р С О В А Р А Б О Т А

Дисциплина: Политики на ЕС

Тема: Безопасност на храните

Увод

Избрах тази тема, защото храненето си извоюва славата на един от стълбовете на дълголетието.Здравословният начин на живот се превърна в мантра за целия цивилизован свят, но в България нещата по традиция се случват с известно закъснение. Въпреки това все повече хора се интерисуват и настояват да знаят какво слагат на трапезата си и съответно с какво зареждат организма си. Затова и любопитството ми към всяко откритие на специалистите в световен мащаб относно полезността на на едни или други хранителни продукти расте непрекъснато. А терминът антиейджинг трайно се намесва в речника на българина. Едно е сигурно -направен е огромен напредък от науката, в разбирането за анти стареенето, в последните години. Очаква се в бъдеще още по - голямо развитие в сферата на антиейджинга! Най-общо и много великодушно, гледам на тези променливи определения за антиейджинг, като имащи за цел " да изглеждаме и да се чувстваме по-млади, по някакъв начин ", което не оказва влияние върху това, колко дълго живеем или колко сме здрави всъщност. Но темата ми е интерсесна, защото в крайна сметка зравето ни зависи от това, с което се храним. Като една европейска държава, спазваме стандартите за добиване, транспортиране и съхранение на храните.

Основна информация

Целта на политиката по безопасност на храните на Европейския съюз е да защити здравето и интересите на потребителите, като гарантира плавното функциониране на единния пазар. За да постигне тази цел, Европейският Съюз обезпечава установяването и спазването на стандарти за контрол по отношение на храните и хигиената на хранителните продукти, здравето и благополучието на животните, здравето на растенията и предотвратяването на риска от замърсяване от външни субстанции. Той залага и правила за подходящото етикетиране на тези храни и хранителни продукти. Тази политика претърпя реформа в началото на Новото хилядолетие, в съгласие с подхода "От фермата до масата", като с това гарантира високо ниво на безопасност на храните и хранителните продукти, предлагани на пазара в Европейския Съюз, на всички етапи на производството и дистрибуторските вериги. Този подход включва както хранителните продукти, произведени в Европейския съюз, така и внесените от трети държави.

Благодарение на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) са били предотвратени или ограничени много рискове за безопасността на храните, а извършваните проверки гарантират, че храната, която консумираме, е безопасна.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заявява: "Европейските потребители се възползват от най-високите стандарти за безопасност на храните в света.Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е ключов инструмент, тъй като позволява да се идентифицират и отстраняват рисковете от европейския пазар.Системата RASFF укрепва доверието на потребителите в нашата система за безопасност на храните и фуражите. През 2011 г. трябваше да се справим с редица сериозни кризи, например последиците от инцидента в атомната електроцентрала Фукушима и кризите с диоксините и с бактерията E. Coli. Работна група от специалисти работи денонощно, за да се установи източникът на заразата и да се улесни бързият обмен на информация, което позволи на органите по безопасност на храните да реагират адекватно и да ограничат здравните и икономическите последици от кризата. Европейският Съюз успя да се справи с тях, а натрупаният опит несъмнено ще ни помогне да реагираме още по-адекватно в бъдеще." А за аварията във Фукушима след изпускането на радиоактивни вещества от атомната електроцентрала през март 2011 г., Комисията помоли държавите - членки на ЕС, да анализират чрез системата RASFF нивата на радиоактивност в храните и фуражите, внасяни от Япония. Комисията прие предпазна мярка, с която се изисква японските власти да извършват проверки на всички предназначени за износ храни и фуражи от засегната зона, както и проверки на случаен принцип на входния пункт.Тези мерки осигуриха високо ниво на защита на общественото здраве. Системата RASFF се оказа незаменим инструмент за ефективна и бърза комуникация между държавите членки относно развитието на ситуацията, необходимите мерки и резултатите от проверките.Мерките продължават да се прилагат и през 2012 г., като се преразглеждат редовно.След кризата, комисията прави свите важни изводи, а именно:
* Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) да заработи още по- ефективно, като се пусне в действие онлайн платформа за уведомяване.
* Преглед на правилата за проследяване на продукти, за да се повиши бързината и ефективността при проследяването на опасни продукти и изтеглянето им от пазара.

* Организиране на специализирани обучения, посветени на заболяванията, предавани чрез храната, и справянето с епидемии, както и на хигиената при първичното производство за основните търговски партньори (чрез програмата "По-добро обучение за по-безопасни храни" и в сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).
* Създаване на специфични норми за производството на семена и кълнове.
* Подобряване на координацията при комуникацията по време на кризи.

Европейските потребители желаят да консумират безопасни и питателни храни. Задачата на Европейския съюз е да гарантира, че храните, които консумираме, са с един и същ висок стандарт за всички граждани, без значение да ли се произвеждат в конкретна страна, или идват от друга стра на в или извън Европейския съюз.
Стратегията на ЕС за безопасност на храните съдържа четири важни елемента:

* Правила за безопасност на храните и фуражите за животни
* Независими и публично достъп ни научни изследвания
* Действия за налагане на правилата и контрол върху процесите
* Признаване на правото на потребителя за избор на база пълна информация за произхода и съдържанието на храните

Безопасността на храните не означава еднообразни храни. Системата за гарантиране на безопасността на хранителните продукти е обща за всички страни в Европейския съюз, но въпреки това тя позволява разнообразие. Традиционните храни и местни специалитети също имат свое място в нея. Всъщност Европейския съюз активно насърчава разнообразието и доброто качество, защитава характерните или традиционни храни, свързани с определени региони или определени начини на производство, от нелоялни имитации и насърчава стопанствата да произвеждат продукти без употребата на изкуствени торове и пестициди.

Когато една страна се подготвя за присъединяване към Европейския Съюз, тя често трябва да полага много и скъпоструващи усилия, за да отговори на изискванията, заложени в нормите, и да осъвремени технологиите си за преработка на продуктите. Често тази страна получава финансова помощ от Европейския Съюз, за да осъществи необходимите промени. При изключителни обстоятелства, след присъединяването на страната, Европейският Съюз може да позволи преходен период, през който да се приключи въпросната модернизация.

Целта на всички тези правила е да се гарантира, че храните са толкова безопасни, колкото е технически възможно, да се информират постоянно потребителите и да им сепредоставя колкото е възможно по-голям избор.В зависимост от конкретната ситуация това може да означава, че Европейския Съюз възприема пакет от единни стандарти или че страните членки се споразумяват да признаят взаимно стандартите си. Детайлните различия нямат такова голямо значение, ако крайният резултат е един и същ. Стандарти при храните
и фуражите.Много внимателно се следи какво може да се влага в нашите храни, докато се отглеждат, произвеждат или преработват. Този процес започва от животинските фуражи, с други думи с какво се хранят животните, чиито продукти консумираме.

Хранителните заплахи през последното десетилетие изведоха на преден план риска от заразяване на различни видове фуражи, и особено тези, които се използват при интензивното земеделие. Като резултат от това Законодателите в Европейския Съюз в момента поставят силен акцент върху защитата на здравето на хората и животните. Забранена е продажбата на фуражи, които представляват опасност за здравето на хората или животните, както и за околната среда. Етикетите ясно трябва да посочват какво фермерът закупува. Химическите добавки са строго забранени, освен ако не са били предварително одобрени за използване в храните. Одобрение означава първоначално извършване на задълбочена оценка от страна на Европейската агенция за безопасност на храните. Но дори и да са одобрени от ЕАБХ, това не гарантира непременно зелена светлина. ЕС издава разрешение за използване само ако е убеден, че добавката е полезна и че използването няма да подведе потребителите.Към конкретни хранителни добавки като оцветители, подсладители, емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желета се прилагат специфични норми. Друг тип норми регулират нивото на минералите и витамините в хранителните добавки, ограниченията за концентрацията на минерали в бутилираната вода и състава на специалните храни. Тук спадат храните за малки деца и за намаляване на теглото, за специални медицински цели и за спортуващи. Тези норми не само описват какво може да съдържат храните, но също така и какво трябва да указва етикетът им относно техните съставки. За да се избегне всякакъв риск за общественото здраве, Европейският Същзе еднакво стриктен по отношение на количеството пестициди или остатъци от ветеринарните лекарства в храните, преди те да се предложат на потребителите. Изрично е забранено използването на хормони за ускоряване растежа на животните. В допълнение, съществуват норми за материалите, които влизат в контакт с хранителните продукти, най-вече за изделията от пластмаса, за да се гарантира, че те не могат да заразят храните. Европейските правила позволяват облъчване на билки и подправки с цел гарантиране на микробиологичната безопасност. Някои страни членки позволяват облъчване на други храни с цел удължаване на срока на предлагането им в магазините или за намаляване на риска за здравето. Независимо от това използването на тази технология е строго регламентирано и ограничено.

За да бъдат храните безопасни, животните, от които те се добиват, трябва да са здрави. ЕС възприема много сериозно нуждата от поддържане на здравето на животните чрез добра ветеринарна практика и предотвратяване появата на заразни болести по животните като шап, свинска треска или птичи грип. Ако все пак избухне такава епидемия, тя се следи много внимателно и се предприемат мерки за предотватяване на разспространението. За да не могат болни животни да попаднат в хранителната верига, всички животни и животински продукти трябва да отговарят настроги здравни изисквания, преди да бъдат внасяни или продавани в Европейския съюз. Нормите на ЕС също така изискват идентификация животни,за да могат те да бъдат проследявани - например да бъдат регистрирани, маркирани или паспортизирани - в зависимост от вида животни

-

-

http://www.antiagingcenter.bg/node/7#ixzz2xBVnuCO7
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политики на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.