Помощни средства на въоражение в МВР


Категория на документа: Други
ТЕМА№ 9
Помощни средства на въоражение в МВР

1.Видове помощни средства.

Използването на помощни средства се осъществява в посочените от Закона за Министерство на вътрешните работи случаи, при реализиране правомощията на полицейските органи.

Познаването на основните правила и особености при употребата на помощни средства от служителите ще намали риска от допускане на грешки и неправомерни действия.

Помощни средства -белезници , усмирителни ризи , гумени и електрошокови палки и прибори , химически вещества , утвърдени от министъра на здравеопазването , служебни животни - кучета и коне , халосни патрони , патрони с гумени , пластмасови и шокови куршуми , устройства за отваряне на помещения , светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие , водометни и въздухоструйни машини , бронирани машини и вертолети.

І. БЕЛЕЗНИЦИ
1. Използване на белезници.
1.1. Белезниците се използват с цел да се ограничи движението на
крайниците на правонарушителя и недопускане на възможността да нарани други лица или себе си. В практиката се използват два вида белезници - за еднократна и многократна употреба. За еднократна употреба се използват лентови белезници изработени от пластмаса. Свалянето им става чрез специално средство за рязане.
1.2. В зависимост от броя на лицата и тяхното поведение са
възможни следните начини за поставяне на белезници:
- поставяне на белезници на изправено лице без опора;
- поставяне на белезници на изправено лице с опора;
- поставяне на белезници на лице в положение на коленете;
- поставяне на белезници на правонарушител легнал с лице към
земята;
- поставяне на белезници на две и повече лица последователно.
ІІ. УСМИРИТЕЛНИ РИЗИ.
1. За овладяване състоянието но буйстващи лица, които със своето
агресивно поведение могат да наранят себе си, други граждани или служители се поставят усмирителни ризи.
2. Поставянето се извършва от трима служители, като двама
неутрализират физическата съпротива на лицето, а третия поставя усмирителната риза.

ІІІ. ПАЛКИ.
1. Палките, разрешени от ЗМВР като помощно средство, според
материала от който са направени и според предназначението им, се делят на:
- изработени от пластмасова суровина;
- изработени от импрегнирана каучукова смес /каучукови/;
- палки за индивидуална защита /"Тонг-фа"/;
- палки щурмови.
ІV. ЕЛЕКТРОШОКОВИ ПАЛКИ И ЕЛЕКТРОШОКОВИ ПРИБОРИ.
Електрошоковите палки и електрошоковите прибори се използват
като крайна мярка при задържане на лица, които оказват физическа съпротива, за пресичане на нападение срещу граждани или полицейски служители, при опит за бягство на конвоирани или задържани лица, както и при освобождаване на заложници- Те са индивидуални помощни средства, които се употребяват по преценка на отделния служител когато са налице условията предвидени в ЗМВР. Предназначени са за блокиране на сетивата и нервната система на правонарушителя чрез електрически заряд. Въздействието може да е чрез непосредствен контакт или дистанционно от разстояние чрез изстрелване на електроди.
1. Електрошокови палки и електрошокови прибори.
1.1. Електрошоковите палки и електрошоковите прибори са
предназначени за блокиране на сетивата и нервната система чрез непосредствен допир до правонарушителя Ефективните зони на въздействие са мускулите на най-горната част на рамената, в областта под ребрата и горната част на бедрата.

V. ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА.

1. Химическите вещества, използвани като помощни средства в МВР задължително трябва да бъдат предварително утвърдени от Министъра на здравеопазването. Те имат рефлекторно действие и въздействат на очите и на горните дихателни пътища, като предизвикват сълзотворен и кихавичен ефект.

2. Химическите вещества, като помощни средства се използват при задържане на лица, за пресичане и прекратяване на групови нарушения на обществения ред, масови безредици, при нападения на обекти и лица, и при освобождаване на заложници. Те се използват по заповед на ръководителя на операция, при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид и правилата за безопасност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Помощни средства на въоражение в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.