Помощни средства на въоражение в МВР


Категория на документа: Други


патрони;пластмасови халосни патрони /пуфери/; гърмящи гранати /от мека гума или подобен материал/.

Стоп-патрони 9х18 и 9х19; патрони "Оса" и "Комар", кал. 38 Special

Със заповед на министъра на вътрешните работи на Република България № І-121/06.07.1993 г. в МВР се приеха на въоръжение патрони с шокови куршуми за пистолет и револвер /стоп-патрон 9х18 за пистолет и патрони "Комар" и "Оса" - калибър 38 "Специал"/.

За прилагането на тези помощни средства бе разработена Методика за използването на стоп-патрон 9х18 за пистолет и патрони "Комар" и "Оса" - кал. 38 "Специал", обявена с Окръжно № У- 2569/16.07.1993 г. на тогавашната ДНП.

Внимание!

При попадение в жива цел на разстояния, по-малки от 11 м., боеприпасът предизвиква проникващо нараняване с тежки увреждания на вътрешните органи.

Технически характеристики:
- Калибър на цевта, за която са предназначени - 9, 0 мм /измерено по полетата/;
- Маса на патрона - от 6, 8 до 7, 2 г;
- -Маса на куршума - от 2,7 до 2, 8 г;
- Диаметър на куршума - 22 мм;
- Начална скорост на куршума -350+10 м/сек;
- Разстояние на ефективно действие на куршума - от 11 до 20 м.

Устройство и принцип на действие
Патронът е съставен от:
- гилза с капсул;
- барутен заряд;
- преградна надбарутна тапа - тя е пластмасова и е оцветена в зелено;
- оловни пластини - 4 броя, срязани кръстообразно;
- текстилен куршум - сив на цвят;
- пластмасова ризница - бяла на цвят.
Правила за стрелба със стоп-патрон
Стрелбата със стоп-патрони се води съгласно с правилата за стрелба
с пистолет "Макаров" с бойни патрони.

Прицелването се извършва на съответните дистанции на следните
разстояния в см под СТП:
- на 11 м - 11, 5;
- на 16 м - 9, 5;
- на 20 м - 7, 5.
Забранява се стрелба със стоп-патрони:
- срещу видимо малолетни, бременни жени, лица в напреднала
възраст и инвалиди /с изключение на случаите на въоръжено нападение, което не може да бъде предотвратено по друг начин/;
- срещу задържаните и отвежданите в поделенията на МВР за
правонарушения, за които са предвидени административни наказания.
При поразяване на лица със стоп-патрони служителят на МВР е
длъжни да окаже първа медицинска помощ на поразения, като вземе мерки за недопускане на внезапно нападение.

Патрони за гладкоцевни оръжия, снарядени с каучукови проектили

Патрони, калибър 12, с каучукови куршуми /ПКК/.

Патрони, калибър 12, с каучукови сачми /ПКС/.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Помощни средства на въоражение в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.