Помощни средства на въоражение в МВР


Категория на документа: ДругиСхема на разпръскване на химическото вещество:

Разпръскваща струя - изстрелващия механизъм се насочва към външния ъгъл на дясното око на обекта. Спрея се движи от външния ъгъл на дясното око на обекта през лицето му по посока на лявото око. Ако се пропусне прицелната точка на окото за насочване на струята, то тя трябва да се освободи в посока на очите на обекта от дясно на ляво. Този процес се повтаря до достигане правилната зона за насочване на струята. В случай, че обектът носи очила, се използва същата техника за нанасяне през челото му, след което се насочва към носа и устата. Спреят трябва да бъде освобождаван чрез пръсвания по една секунда;

Конична струя - изстрелващия механизъм се насочва към носа на обекта. Изстрелващия механизъм се натиска за да се освободи спрея с коничната струя. Спрея се движи в посока нагоре и надолу около центъра на лицето на обекта. Този процес се повтаря до достигане правилната зона за насочване на струята. Спреят трябва да бъде освобождаван чрез пръсвания по секунда.

Мерки за безопасност при боравене с аерозолни спрейове:
- да не се излага на температура над 48°С;
- да не се пробива или запалва;
- при разпръскване на малки количества избършете с абсорбиращ
материал. При разпръскване на големи количества използвайте защитен костюм за да избегнете раздразване и съберете абсорбентните материали;
- след употреба проветрете помещението и след абсорбиращия
процес измийте мястото със сапун и хладка вода;
- спрейовете да се съхраняват в изправено състояние на прохладно
и сухо място. При голям разлив, използвайте защитен костюм за да избегнете раздразване и съберете абсорбентните материали;
- спрея да се държи при транспортиране и носене с включен
предпазител;

Мерки за оказване на първа помощ при използване на химически вещества:
- извадете пострадалия от замърсената площ на свеж въздух;
- отстранете замърсените дрехи;
- изплакнете най-напред очите на пострадалия обилно с чиста вода,
лед това лицето, ръцете и другите части на тялото;
- промийте кожата с хладка вода. Измийте с мек сапун и вода;
- при поглъщане изплакнете устата с вода;
- ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Помощни средства на въоражение в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.