Понятие за история на банковото дело


Категория на документа: ДругиЕдин от важните въпроси е кадровото осигуряване на ТБ-ки. Разлика между банкер и банков служител - Банкерът е акционерът, този който държи част от капитала на банката, всички останали са банкови служители - наемни работници.

Освен собственика, банковият служител също е важна фигура и неговата важност идва от образованието, което той има, трябва да бъде висше икономическо по специалността.

Независимостта на банковата система от изпълнителната власт - За да функционира нормално и без влияние от вън банковата система трябва да е независима от изпълнителната власт. Независимостта има 2 измерения:
- При ЦБ
- При ТБ-ки
ЦБ дали е независима се съди по 2 неща:
- Кой избира или назначава управителя и неговите заместници?
- Кредитира ли бюджетния дефицит по принуда на правителството?
Управителя и неговите заместници се избират от НС (но за съжаление кандидатурите са силно политизирани).
- До въвеждане на валутен борд закона позволяваше да се кредитира бюджетен дефицит не повече от 3% от БВП, но това изискване перманентно се нарушаваше (говерньор - управител).

Положителни и отрицателни практики в банковите реформи в България:

Положителните банкови практики у нас са твърде малко и те основно се свеждат до бързото навлизане на чуждестранния опит на банковото дело у нас и то особено след 1 юли 1997г., когато се въведе валутен борд и ако в момента България е в периферията на Световната финансова криза това се дължи на валутния борд, който по дефиниция е дисциплинираща институция. Както ще видим валутния борд е едно от най-хубавите неща случили се през прехода независимо, че той отнема паричния суверенитет на страната. Вероятно положителните практики щяха да са повече, ако у нас валутния борд бе въведен през 1991г. (възможността е обсъждана, но до решение не се е стигнало). Ако тогава бе въведен ВБ банковата и финансовата система щяха да работят при ясни правила и приватизацията щеше да стане по друг модел.

Отрицателни практики - Най-важната с най-голям негатив се свежда до лошото закондателство от 1990-1997г. и в Закона за БНБ и в Закона за банките имаше текстове закрилящи колективната отговорност особено БНБ. Типично тук е лицензирането на нови банки у нас. Решението за това се взима от 9-членния състав на БНБ с тайно гласуване или с 5 гласа се създава нова банка. Публична тайна беше, че един глас струва 50000$ или с 250000$ в брой ТБ може да създаде всеки. Втора отрицателна практика се свежда до опита да се приватизират банките без да е приватизиран реалния сектор, който те обслужват. Трета отрицателна практика можем да посочим ниския професионализъм през 90-те години на работещите както в ЦБ, така и в ТБ-ки.

Как да си изберем обслужваща банка?

Изборът е твърде важен за банковите клиенти и веднъж направен той става основание за същинско банкиране. Банките водят масивна дейност, но избора се прави от клиента. За банковия клиент това е много труден въпрос, защото той иска 3 несъвместими неща:
1 --> Клиента иска неговата банка да е сигурна и стабилна.
2 --> Клиента иска банката да предлага всички сделки при високо качество и ниски цени.
3 --> Клиента иска да получи висока лихва по своите влогове, а да плаща ниска за теглените кредити.

У нас няма агенция, която да прави рейтинг на ТБ-ки. Класации се правят от в. Банкер, в. Пари и фондация "Атанас Буров".
1--> Какъв е броя и качеството на предлаганите сделки?
2--> Широта на банковата мрежа (клонове, представителства, офиси)
3--> Брой на сметките открити в банката.
4--> Каква е лихвената политика на банката и какъв е портфейла?
В отрасъл търговия е важно да се знае броя на задграничните кореспонденти на банката.

У нас и в. Банкер и в. Пари извършват класация на банките по 5 основни показателя:
1--> Размер на собствения капитал
2--> Балансовото число на активите.
3--> Печалбата на банките.
4--> Рентабилността / възвръщаемостта на собствения капитал.
5--> Рентабилността / възвръщаемостта на активите.

ТЕМА № 3 Икономическото положение на Централната банка (световен опит)

Има се впредвид световен опит, тъй като от 01.07.1997г. България е в ВБ, а той по дефиниция е отрицание на ЦБ. Разбира се в България има ВБ при ЦБ. ВБ е една от най-важните институции във всички страни с развита пазарна икономика. Тя възниква не от естественото развитие на банковия сектор, а поради намесата на държавата:

1--> За влияние върху банковия сектор.

2--> За борба с кризите. Първите ЦБ са - Английската - 1664г. и Шведската - 1668г.

В момента по света ЦБ-ки имат повече от 160 държави от близо 200 членове на ООН. Тенденцияте е към намаляне броя на ЦБ-ки поради оформящите се нови общности и съюзи в света. В Европа през 1998г. е създадена Европейска централна банка със седалище Франкфурт на Майн - Германия. Както се очаква влиянието на тези банки да нараства поради приемането на нови членове в ЕС и заради налагането на Еврото като парична единица във всички страни членки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за история на банковото дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.