Популяризиране на артцентъра чрез социална мрежа


Категория на документа: Други


Универсистет за национално и световно стопанство
Специалност Публична администрация

ПРОЕКТ

По Бизнес Комуникации
"Популяризиране на АртЦентъра чрез социалната мрежа Facebook"

Изготвили: Проверил:

Марина Чевдар Ас. К.Тотев

Ирина Куца

Андреана Андреева

Ивета Иванова

Делян Лулчев

Александра Белберова

Цветозар Стоянов

2012г.
гр. София
Съдържание:
1. Резюме.............................................................................................3

2. Теория по проблема........................................................4
3. Отчет на екипа.........................................................................7
4. Индивидуални отчети....................................................................8
5. Резултати........................................................................................12
6. Оценка на индивидуалната работа по метода на ранжирането.......................................................................................13

Резюме
Цели , методи и резултати

Целта на екипния проект по бизнес комуникации е да популяризира АртЦентъра "Jenny", да се приквлекат повече потребители, клиенти , като се предоставят материали и информация за самия център, за продуктите му и услугите му чрез социалните мрежи.

Методите , които екипът използва , са създаване на профил и страница в социалната мрежа Facebook с актуална информация от сайта за продуктите, местонахождението и контактите на "АртЦентъра", интересни публикации свързани с услугите , публикации на продуктите и тяхната същност, добавяне на потенциални клиенти към мрежата.

Резултатите от работата ни са, че посещаемостта не е малка дори и за няколко дни. От когато е създаден корпоративния профил има над 160 посещения, от които над 142 са го "харесали". Популярността на профила нараства с голям темп, към което и се стремихме. Това се онагледява в самата страница, която я създадохме-https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-Jenny/538607679501837 .

Теория по проблема

Напредъкът на техниката осигурява нови методи и канали за комуникация. Те се развиват на основата на комуникационни модели, като използват предимствата на модерните технически средства: персонални компютри, мобилни комуникации, интернет среда. Днес съвременното общество разполага с невъобразимите доскоро възможности за мигновена комуникация и пренос на информация на произволни разстояния. Интернет е уникално място за организиране на професионални общности, обмен на мнения и създаване на собствена репутация. В такъв случай се оказва доста важно да имате в мрежата не само свой паспорт с резюме, но и те да са свързани с "препоръчители'' - колеги , приятели, бивши и потенциални работодатели. Свързването на хора и групи може да се разглежда като мрежа, чиито възли са социалните обекти, свързани чрез взаимоотношенията помежду им. На този принцип се играждат социални мрежи и тази дейност е в основата на множество услуги в Интернет.

В средата на съвремения бизнес свят все по-изразена е нуждата от намирането на нови начини за общуване и разбиране между хората. Днес кокурентноспособността и успехът на всеки бизнес се определя и от неговото присъствие в Интернет.

С развитието на Информационните Технологии и навлизането им в ежедневието на все по-голям брой потребители, Интернет се утвърждава като средата с наи-голям потенциал за провеждане на търговски дейности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Популяризиране на артцентъра чрез социална мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.