Посредници в борсовата търговия


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА
по
ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

ТЕМА: БОРСОВИ ПОСРЕДНИЦИ

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
ИВАЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА ДОЦ. Д-Р. ИВАНКА ЙОНОВА

СПЕЦ.ФИНАНСИ,

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ФАК.№ D101684

2013 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Определение...................................................1 стр.
2. Изисквания, права и задължения на борсовите посредници и взаимоотношения.........................1 стр.
3. Различия между инвестиционен и борсов посредник.......................................................3 стр.
4. Борсовите посредници в различните държави...... 4 стр.
5. Основни функции.............................................5 стр.
6. Видове борсови посредници...............................6 стр.
7. Трудово - правни и финансови аспекти на брокерската дейност...........................................................7 стр.
8. Степени при брокерите......................................8 стр.
9. Заплащане...................................................... 9 стр.

10. Правни норми..................................................9 стр.

11. Условия и ред за допускане на брокери до търговия на

Българска фондова борса......................................11 стр.

12. Брокерски услуги ............................................11 стр.

13. Борсовата сделка - фази ...................................12 стр.

Заключение и изводи............................................13 стр.

ВЪВЕДЕНИЕ

Посредничеството е задължително условие в борсовата търговия. То съществува за да улесни т. нар. игра на борсата, която по същество представлява инвестиране в ценни книжа. Покупко-продажба на финансови ефекти може да осъществи както институционалния така и индивидуалния инвеститор, но задължително с помощта на посредник.

В отделните страни видът на посредничеството и начинът на неговото проявление зависи от редица фактори и обстоятелства като: моделът на пазара на ценни книжа; правният режим в областта на ценните книжа и търговията с тях; организацията на пазарите на ценни книжа и др.

Проблемите около изграждането на механизма на търговия на регистрирания пазар и неговите сегменти, както и на свободния, извънборсов пазар дават своето отражение върху състоянието на борсовото посредничество, ограничават функциите на "играчите на пода" и водят до липса на разнообразие във видовете на борсовите посредници.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Посредници в борсовата търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.