Post процедури


Категория на документа: Други


Бургаски Свободен Университет
Център по информатика и технически науки

Курсов проект
по
Kомпютърни системи

Име на студента: Мариян Недялков Георгиев Ф.№ 10321014
Специалност: КСТ, курс 4, група1, форма на обучение Задочно

Тема на проекта

POST Процедури

Съдържание на обяснителната записка:

1. Описание на метода (средството, технологията) по отношение на мястото му в системата за контрол и диагностика на КС.
2. Съшност
3. Предимства, недостатъци.
4. Приложения.
5. Списък на използваната литература.

Проектът се представя във вид на:

* напечатан текст
* файл върху магнитен/оптичен носител
* презентация на PowerPoint

Дата на задаване:................. Студент:.................................

Дата на предаване:.............. Преподавател........................

/доц. Моллова/

1. Съдържание

Що е това диагностичен софтуер? 3

Самотестване при включване на захранването (POST) 4

Какво се тества повреме на POST? 4

Видове съобщения за грешки 4

Действие на POST процедурата и видове тестове 5

Алгоритъм на POST процедурата 6

Блокова схема на POST 10

Примери за грешки в POST във различните видове ROM BIOS 11Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Post процедури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.